Kronisk venös insufficiens


Uppdaterad den: 2012-11-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är kronisk venös insufficiens?

Kronisk venös insufficiens är en permanent svikt i blodkärlen (venerna) i benen som fraktar blodet tillbaka till hjärtat. Tillståndet karaktäriseras av åderbråck, svullnader, hudförändringar och eventuellt sår på ett eller båda benen. I många fall har personer med venös insufficiens i benen tidigare haft en blodpropp i benen (djup ventrombos). Men tillståndet kan också utvecklas utan påvisbar yttre förklaring och antagligen föreligger en ärftlig faktor som disponerar för detta.

10–15 % av männen och 20–25 % av kvinnorna har åderbråck som en viktig disponerande faktor för kronisk venös insufficiens, men bara en del av dessa utvecklar komplikationen. Av dem med kronisk venös insufficiens har de flesta måttliga besvär som inte påverkar arbetsförmågan och bara cirka 30 % behöver behandling.

Vad är symtomen på kronisk venös insufficiens?

Alla med kronisk venös insufficiens i benen har som tidigare nämnts inte besvär av det. Utöver svullnad i benen kan även besvär som värkande eller sprängande smärtor förekomma och benen kan kännas trötta och tunga. Benkramp på natten kan förekomma. Efter hand kan eksem, klåda och sårbildning uppstå. Besvären blir ofta värre om du står upp eller går, och blir bättre om du vilar och lägger upp benen.

Annons
Annons

Orsak

Blodkärl i benen – klaffunktion

Vener är blodkärl som för blodet från kroppens vävnad tillbaka till hjärtat. Dessa vener innehåller klaffar som fungerar som ventiler. De ska säkerställa att blodet bara strömmar i en enda riktning, mot hjärtat. Om dessa klaffar av någon anledning förstörs kan blodet komma att samlas i den aktuella venen. Trycket på kärlväggen ökar ju längre ned i benet vi kommer. Då utvidgas blodkärlet på grund av ökat invändigt tryck och det kan även sippra ut vätska ur kärlet ut i den kringliggande vävnaden.

Du är mer utsatt för kronisk venös insufficiens om du har, eller tidigare har haft:

  • Blodpropp i benet.
  • Åderbråck.
  • Benskada.

Behandling

Det finns flera saker som du kan göra själv för att förbättra situationen:

Annons
Annons
  • Regelbunden träning, som till exempel promenader, är viktigt då det stimulerar blodomloppet och hjälper till att hålla vikten under kontroll.
  • Användning av särskilt utformade, elastiska kompressionsstrumpor kan vara till stor hjälp mot både besvären och svullnaden.
  • Undvik långvarigt stillasittande och stillastående arbete. Tänk på att vicka på fötterna och röra på dig. På långa flygturer bör du göra detta flera gånger under resans lopp.
  • Lägg upp benen högt vid vila.
  • Var noga med att sköta om huden för att förebygga sår.
  • Rökstopp rekommenderas bestämt!

Vid generande besvär kan det vara aktuellt med operation. Operation kan förbättra det kosmetiska utseendet och lindra besvären. Om problemet bara är kosmetiskt generande återbråck, kan dessa behandlas och avlägsnas med operation. Om de djupa venerna är tilltäppta är det möjligt med invändig blockering av vissa kärl samt placering av stent i andra kärl för att hålla dem öppna. I sällsynta fall kan det vara aktuellt med kirurgisk rekonstruktion av klaffarna i kärlväggarna.

Prognos

Eftersom tillståndet är kroniskt och livslångt är det viktigt att observera de förhållningsregler som du bör följa för att förhindra att tillståndet förvärras. Om du inte kontrollerar svullnaden kan du få eksem, färgförändringar i huden och kroniska bensår. Om det är aktuellt med operation kan din husläkare informera dig om detta och eventuellt remittera dig vidare för bedömning.


Annons
Annons
Annons