Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Akut kraftnedsättning, symtomguide

Akut kraftnedsättning i en del av kroppen är ett allvarligt symtom. Det kan vara ett tecken på stroke, ett tillstånd som behöver behandlas tidigt efter att symtomen uppstår.


Publicerad den: 2013-02-06

Annons

Vad är akut kraftnedsättning?

 • Akut kraftnedsättning innebär plötslig funktionsnedsättning, oftast i ena kroppshalvan.
 • Stroke (slaganfall) innebär plötslig funktionsnedsättning, så kallade neurologiska bortfallssymtom, som orsakas av störningar i hjärnans blodcirkulation.
 • Om funktionsnedsättningen varar mindre än 24 timmar, brukar den kallas för transitorisk ischemisk attack, TIA. De flesta fall av TIA varar i mindre än en timme.
 • I de allra flesta fall är orsakerna till förlamning bristande blodtillförsel till delar av hjärnan på grund av en blodpropp eller blödning i blodkärl i hjärnan.
 • TIA beror oftast på en blodpropp som lossnat från ateroskleros i de stora blodkärlen, vilka leder blod till hjärnan.

Förekomst

 • Ungefär var sjätte svensk drabbas av stroke.
 • I Sverige inträffar 25 000 fall av stroke per år och mellan 10 000 fall med TIA.
 • 80–85 % av dessa personer får akut kraftnedsättning under den akuta fasen.
 • Akut kraftnedsättning av andra orsaker är mycket mer sällsynt.
Annons
Annons

Vad är orsaken till akut kraftnedsättning?

Vanliga orsaker

 • Stroke och TIA
  • Mycket vanligare än alla andra orsaker
  • Det uppstår till följd av en blödning eller blodpropp i hjärnan. Symtomen kan gå tillbaka utan restsymtom (TIA) eller vara bestående (stroke)
  • Symtomen varierar beroende på skadans lokalisation och svårighetsgrad
 • Subaraknoidalblödning
  • Blödning från en utbuktning på blodkärl förekommer ofta hos yngre personer
  • Huvudvärk som vanligen uppkommer snabbt och kan vara mycket kraftig. Värken upplevs som skärande, sprängande
  • Medföljande symtom är ofta styv nacke, illamående och kräkningar
 • Akut subduralblödning
  • Blödning innanför den hårda hjärnhinnan, beror vanligen på slag mot huvudet eller annan form av skada
  • Ger huvudvärk, förvirring, medvetslöshet, krampanfall
 • Kronisk subduralblödning
  • Förekommer i synnerhet bland äldre och alkoholister, uppstår efter en tid (dagar, veckor) efter ett slag mot huvudet (som inte sällan är lindrigt)
  • Vanligtvis inträder en gradvis försämring av de mentala funktionerna. Andra symtom är ofta huvudvärk, balanssvårigheter, medvetslöshet, förlamningar
 • Efter epileptiskt anfall
  • Hos patienter med känd epilepsi. Akut kraftnedsättning kan vara ett övergående fenomen
 • Multipel skleros, MS
  • Tillståndet kan ibland leda till kraftnedsättning som börjar akut

Sällsynta orsaker

 • Migränattacker
  • Kan medföljas av förlamning, men det är sällsynt. Förlamningen varar vanligen 10-20 minuter
 • Somatoforma förlamningar
  • Psykisk orsak till akut kraftnedsättning
 • Hjärnhinneinflammation
  • Är sällan orsak till akut kraftnedsättning
 • Akut porfyri
  • Akut intermitterande porfyti förekommer i Europa hos cirka en till två personer av 100 000
  • Ett akut porfyrianfall karakteriseras först och främst av starka magsmärtor men i allvarliga fall också av neurologiska symtom i form av förlamningar
 • Hjärntumör
  • Kan ge akut kraftnedsättning beroende på var i hjärnan tumören är belägen. I regel långsam debut under dagar till veckor

När ska man söka vård?

 • Vid misstänkt stroke ska 112 eller sjukvårdsupplysningen kontaktas och patienten skall alltid transporteras till sjukhus utan dröjsmål.
 • Patient med misstänkt akut stroke eller TIA ska aldrig själv köra bil till sjukhuset
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur började det hela?
  • Plötsligt insjuknande talar för blödning eller blodpropp
 • Har du några andra kända sjukdomar?
 • Äter du någon medicin regelbundet?
 • Har du nyligen (under de senaste veckorna) varit med om ett slag mot huvudet eller någon annan skada?

Undersökningar

 • Vanligen är detta en akutsituation och den som undersöker den drabbade kommer initialt att göra en snabb och enkel undersökning för att bedöma tillståndet.
 • Inne på sjukhuset/akutmottagning görs vanligtvis nya undersökningar. Ofta görs akut bilddiagnostik såsom skiktröntgen (datortomografi).

Remiss

 • Vid misstanke om stroke eller tillfällig syrebrist i hjärnan blir man vanligen omedelbart remitterad till ett akutsjukhus.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.