Akut kraftnedsättning, patientrådgivning


Publicerad den: 2013-02-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är akut kraftnedsättning?

 • Akut kraftnedsättning innebär plötslig funktionsnedsättning, oftast i ena kroppshalvan.
 • Stroke (slaganfall) innebär plötsiig funktionsnedsättning, så kallade neurologiska bortfallssymtom, som orsakas av störningar i hjärnans blodcirkulation.
 • Om funktionsnedsättningen varar kortare tid än 24 timmar, brukar den kallas transitorisk ischemisk attack, TIA. De flesta fall av TIA varar i mindre än en timme.
 • I de allra flesta fall är orsakerna till förlamning bristande blodtillförsel till delar av hjärnan på grund av en blodpropp eller blödning i blodkärl i hjärnan.
 • TIA beror oftast på en blodpropp som lossnat från ateroskleros i de stora blodkärlen, vilka leder blod till hjärnan.

Förekomst

 • Ungefär var sjätte svensk drabbas av stroke.
 • I Sverige inträffar 27 000 fall av stroke per år och mellan 6 000 och 8 000 fall med TIA.
 • 80–85 % av dessa personer får akut kraftnedsättning under den akuta fasen.
 • Akut kraftnedsättning av andra orsaker är mycket mer sällsynt.

Vad är orsaken till akut kraftnedsättning?

Vanliga orsaker

 • Stroke och TIA
  • Mycket vanligare än alla andra orsaker
  • Tillståndet kan uppstå inom loppet av sekunder (till exempel blodpropp i hjärnan), minuter (vanligtvis hjärnblödning) eller minuter till timmar (blodpropp som bildas lokalt i ett blodkärl i hjärnan, trombos)
  • Symtomen varierar beroende på skadans lokalisation och svårighetsgrad
 • Subaraknoidalblödning
  • Blödning från en utbuktning på blodkärl förekommer ofta hos yngre personer
  • Huvudvärk kan uppkomma snabbt, ofta lokaliserad i nacken. Värken upplevs som skärande, sprängande
  • Medföljande symtom är ofta styv nacke, illamående och kräkningar
 • Akut subdural blödning
  • Blödning innanför den hårda hjärnhinnan, beror vanligen på slag mot huvudet eller annan form av skada
  • Ger huvudvärk, förvirring, medvetslöshet, krampanfall
 • Kronisk subdural blödning
  • Förekommer i synnerhet bland äldre och alkoholister, uppstår efter en tid (dagar, veckor) efter ett slag mot huvudet (som inte sällan är lindrigt)
  • Vanligtvis inträder en gradvis försämring av de mentala funktionerna. Andra symtom är ofta huvudvärk, balanssvårigheter, medvetslöshet, förlamningar
 • Efter epileptiskt anfall
  • Hos patienter med känd epilepsi. Akut kraftnedsättning kan vara ett övergående fenomen
 • Multipel skleros; MS
  • Tillståndet kan ibland leda till kraftnedsättning som börjar akut

Sällsynta orsaker

 • Migränattacker
  • Kan medföljas av förlamning, men det är sällsynt. Förlamningen varar vanligen 10-20 minuter
 • Hysteriska förlamningar
  • Psykisk orsak till akut kraftnedsättning
 • Hjärnhinneinflammation
  • Är sällan orsak till akut kraftnedsättning
 • Akut porfyri
  • Akut intermitterande porfyti förekommer i Europa hos cirka en till två personer av 100 000
  • Ett akut porfyrianfall karakteriseras först och främst av starka magsmärtor men i allvarliga fall också av neurologiska symtom i form av förlamningar
 • Hjärntumör
  • Kan ge akut kraftnedsättning beroende på var i hjärnan tumören är belägen. I regel långsam debut under dagar till veckor

När ska du söka läkarhjälp?

 • Vid misstänkt stroke ska 112 eller sjukvårdsupplysningen kontaktas och patienten skall alltid transporteras till sjukhus utan dröjsmål.
 • Patient med misstänkt akut stroke eller TIA ska aldrig själv köra bil till sjukhuset

Vad gör läkaren?

Sjukdomshistorien

Frågor som läkaren kan ställa:

 • Hur började det hela?
  • Plötsligt insjuknande talar för blödning eller blodpropp
 • Har du några andra kända sjukdomar?
 • Äter du någon medicin regelbundet?
 • Har du nyligen (under de senaste veckorna) varit med om ett slag mot huvudet eller någon annan skada?

Läkarundersökningen

 • Vanligen är detta en akutsituation och läkaren kommer att göra en snabb och enkel undersökning för att utvärdera tillståndet.

Andra undersökningar

 • Läkarna på sjukhuset företar vanligtvis nya undersökningar.
 • På sjukhus görs en datortomografi.

Remiss till specialist eller sjukhus

 • Vanligen blir du omedelbart inlagd på sjukhus.

Annons
Annons
Annons