Intresseområden sparade.

Akut kraftnedsättning, patientrådgivning

Akut kraftnedsättning i en del av kroppen är ett allvarligt symtom. Det kan vara ett tecken på stroke, ett tillstånd som behöver behandlas tidigt efter att symtomen uppstår.

Publicerad den: 2013-02-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Vad är akut kraftnedsättning?

 • Akut kraftnedsättning innebär plötslig funktionsnedsättning, oftast i ena kroppshalvan.
 • Stroke (slaganfall) innebär plötslig funktionsnedsättning, så kallade neurologiska bortfallssymtom, som orsakas av störningar i hjärnans blodcirkulation.
 • Om funktionsnedsättningen varar mindre än 24 timmar, brukar den kallas för transitorisk ischemisk attack, TIA. De flesta fall av TIA varar i mindre än en timme.
 • I de allra flesta fall är orsakerna till förlamning bristande blodtillförsel till delar av hjärnan på grund av en blodpropp eller blödning i blodkärl i hjärnan.
 • TIA beror oftast på en blodpropp som lossnat från ateroskleros i de stora blodkärlen, vilka leder blod till hjärnan.

Förekomst

 • Ungefär var sjätte svensk drabbas av stroke.
 • I Sverige inträffar 25 000 fall av stroke per år och mellan 10 000 fall med TIA.
 • 80–85 % av dessa personer får akut kraftnedsättning under den akuta fasen.
 • Akut kraftnedsättning av andra orsaker är mycket mer sällsynt.

Vad är orsaken till akut kraftnedsättning?

Vanliga orsaker

 • Stroke och TIA
  • Mycket vanligare än alla andra orsaker
  • Det uppstår till följd av en blödning eller blodpropp i hjärnan. Symtomen kan gå tillbaka utan restsymtom (TIA) eller vara bestående (stroke)
  • Symtomen varierar beroende på skadans lokalisation och svårighetsgrad
 • Subaraknoidalblödning
  • Blödning från en utbuktning på blodkärl förekommer ofta hos yngre personer
  • Huvudvärk som vanligen uppkommer snabbt och kan vara mycket kraftig. Värken upplevs som skärande, sprängande
  • Medföljande symtom är ofta styv nacke, illamående och kräkningar
 • Akut subduralblödning
  • Blödning innanför den hårda hjärnhinnan, beror vanligen på slag mot huvudet eller annan form av skada
  • Ger huvudvärk, förvirring, medvetslöshet, krampanfall
 • Kronisk subduralblödning
  • Förekommer i synnerhet bland äldre och alkoholister, uppstår efter en tid (dagar, veckor) efter ett slag mot huvudet (som inte sällan är lindrigt)
  • Vanligtvis inträder en gradvis försämring av de mentala funktionerna. Andra symtom är ofta huvudvärk, balanssvårigheter, medvetslöshet, förlamningar
 • Efter epileptiskt anfall
  • Hos patienter med känd epilepsi. Akut kraftnedsättning kan vara ett övergående fenomen
 • Multipel skleros, MS
  • Tillståndet kan ibland leda till kraftnedsättning som börjar akut

Sällsynta orsaker

 • Migränattacker
  • Kan medföljas av förlamning, men det är sällsynt. Förlamningen varar vanligen 10-20 minuter
 • Somatoforma förlamningar
  • Psykisk orsak till akut kraftnedsättning
 • Hjärnhinneinflammation
  • Är sällan orsak till akut kraftnedsättning
 • Akut porfyri
  • Akut intermitterande porfyti förekommer i Europa hos cirka en till två personer av 100 000
  • Ett akut porfyrianfall karakteriseras först och främst av starka magsmärtor men i allvarliga fall också av neurologiska symtom i form av förlamningar
 • Hjärntumör
  • Kan ge akut kraftnedsättning beroende på var i hjärnan tumören är belägen. I regel långsam debut under dagar till veckor

När ska man söka vård?

 • Vid misstänkt stroke ska 112 eller sjukvårdsupplysningen kontaktas och patienten skall alltid transporteras till sjukhus utan dröjsmål.
 • Patient med misstänkt akut stroke eller TIA ska aldrig själv köra bil till sjukhuset

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur började det hela?
  • Plötsligt insjuknande talar för blödning eller blodpropp
 • Har du några andra kända sjukdomar?
 • Äter du någon medicin regelbundet?
 • Har du nyligen (under de senaste veckorna) varit med om ett slag mot huvudet eller någon annan skada?

Undersökningar

 • Vanligen är detta en akutsituation och den som undersöker den drabbade kommer initialt att göra en snabb och enkel undersökning för att bedöma tillståndet.
 • Inne på sjukhuset/akutmottagning görs vanligtvis nya undersökningar. Ofta görs akut bilddiagnostik såsom skiktröntgen (datortomografi).

Remiss

 • Vid misstanke om stroke eller tillfällig syrebrist i hjärnan blir man vanligen omedelbart remitterad till ett akutsjukhus.
Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons