Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Chock


Uppdaterad den: 2013-01-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är chock?

Med chock menas här cirkulationschock, det vill säga ett tillstånd där blodcirkulationen inte är tillräcklig för att möta kroppens behov.

Annons
Annons

Orsak

Flera tillstånd kan leda till cirkulationschock. Gemensamt för dem alla är att de leder till syrebrist i många av kroppens organ. Exempel på tillstånd som kan leda till chock:

  • Hjärtsjukdomar som medför att hjärtat pumpar runt för lite blod i kroppen (till exempel vid akut hjärtinfarkt eller rytmrubbningar).
  • För liten blodvolym på grund av blödning eller dehydrering (vätskebrist).
  • Blodförgiftning kan leda till chock genom att bakterierna i blodet tillverkar ämnen som utlöser så kallade kaskadreaktioner i blodet (se nästa avsnitt).
  • För lågt blodsocker på grund av för hög insulindos vid diabetes.
  • Allergiska reaktioner leder till att immunförsvaret frisätter en mängd ämnen till blodet. Det kan leda till att blodkärlen utvidgas och då sjunker blodtrycket. Blodkärlen blir också mindre täta, blodplasma läcker ut och blodvolymen sjunker. Hjärtats pumpfunktion blir också försämrad av dessa reaktioner. Sammantaget kan detta leda till vad som på fackspråk kallas anafylaktisk chock.
  • Akut binjurebarksvikt (även kallad Addisonkris eftersom det drabbar dem som har Addisons sjukdom) är ett mycket sällsynt tillstånd. Problemet är brist på de hormoner som bildas i binjurebarken (kortisol och aldosteron). Dessa behövs för att förhindra att vi förlorar för mycket salt och vatten via njurarna. Vid brist på dessa hormoner förlorar vi för mycket av både salt och vatten och då sjunker blodvolymen. Detta kan leda till cirkulationschock.

Vad leder chock till?

Blodet transporterar syre och näringsämnen. Vid chock får cellerna i kroppens olika vävnader för lite syre och näringsämnen. Hjärnan och njurarna är särskilt känsliga för dålig blodcirkulation. Medvetandet påverkas och man kan så småningom bli medvetslös. Den nedsatta njurfunktionen gör att mindre, eller ingen, urin bildas. I denna situation försöker kroppen att transportera så mycket blod som möjligt till de viktigaste organen. Huden är ett mindre viktigt organ och får alltså bara lite blod. Den blir därför kall, blek och fuktig. Hjärtat försöker att skicka runt mer blod i kroppen och därför ökar pulsen. Med blodtryck menas det tryck som blodet utövar på kärlväggarna, trycket inuti artärerna. Vid dålig blodcirkulation sjunker blodtrycket.

Cirkulationschock kräver snabb behandling på sjukhus. Ju längre chocken varar, desto svårare blir skadorna på kroppens celler. Cellskadorna kan utlösa kaskadreaktioner i kroppen som kan leda till blodproppar, blödningar och svullnader i flera organ. Detta kan sluta med att livsviktiga organ som hjärta, njurar, lungor, lever och hjärna sviktar (så kallad multiorgansvikt), och då är chansen att överleva mycket liten, oavsett behandling.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons