Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vuxna med medfödda hjärtfel ACHD/GUCH

Medfödda hjärtfel är missbildningar i hjärtat eller de stora blodkärlen som omger hjärtat. Antalet vuxna med medfödda hjärtfel ökar som följd av medicinska framsteg. Allt fler barn behandlas framgångsrikt. och de flesta kan leva ett i princip normalt liv men det kan finnas ökad risk för komplikationer över tid.


Uppdaterad den: 2024-01-15

Annons

Vad är ACHD?

Medfödda hjärtfel är missbildningar i hjärtat eller dess stora kärl som en följd av felaktig utveckling av hjärtat under olika stadier av fosterutvecklingen. Vuxna med hjärtfel, ACHD, Adult Congental Heart Disease, inkluderar både de som åtgärdats och de som inte genomgått någon behandling. ACHD är även kallat GUCH, Grown Up Congenital Heart Disease.

Annons
Annons

Symtom

Symtom beror på allvarlighetsgrad och typ av hjärtfel. Mer betydande hjärtfel ger symtom snart efter födseln men långt ifrån alla medfödda hjärtfel ger symtom och alla behöver inte åtgärdas. De som opereras gör det i regel under det första levnadsåren och kan efter det leva ett i stort sett normalt liv. En del får något sämre ork än jämnåriga och har större risk för framtida komplikationer.

Många med medfödda hjärtfel går på kontroller på specialiserade mottagningar. Hos en del kan kontrollerna glesas ut eller avslutas men många behöver regelbundna kontroller livslångt. Med tiden kan det finnas risk för andra hjärt-kärlsjukdomar, hjärtrytmrubbning och hjärtsvikt.

Orsak

I Sverige föds cirka 750–1000 barn med medfödda hjärtfel varje år. Bara hos en liten andel går det att med säkerhet säga vad som har orsakat hjärtfelet. I vissa fall finns genetiska eller ärftliga orsaker. Risken kan öka på grund av vissa sjukdomar, infektioner, vissa läkemedel, droger och alkoholmissbruk hos modern under graviditeten.

Annons
Annons

Diagnos

De flesta medfödda hjärtfel hos vuxna är kända och har upptäckts tidigt, vid kontroller redan under graviditet eller vid undersökning efter födseln. Diagnos ställs ofta med ultraljud av hjärtat, ekokardiografi, men kompletterande undersökningar kan behövas.

Behandling av ACHD

Behandling sker i regel inom specialiserad hjärtsjukvård. Man kan behöva behandla eventuella följdsjukdomar som hjärtrytmrubbning eller hjärtsvikt.

Den vanligaste behandlingsmetoden är kirurgi, men det är mindre vanligt att medfödda hjärtfel opereras i vuxen ålder. Ibland kan man göra ett kateterbaserat ingrepp med hjälp av en kateter, det vill säga ett rör eller tunn plastslang som leds till hjärtat via en ven i ljumsken i stället för en större operation. Hjärtkateterisering kan också göras för att få en bättre bild av hjärtfelet.

Vad kan man göra själv? 

Liksom för alla människor är det bra för hjärtat och välbefinnandet med en sund livstil med bra kost och fysisk aktivitet. Vid medfödda hjärtfel kan den fysiska kapaciteten vara nedsatt men de allra flesta kan träna. Det är viktigt att fråga vårdpersonal om råd innan deltagande i träning och idrott. I vissa fall krävs ytterligare utredning innan man kan delta i mer ansträngande aktiviteter. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Prognosen beror på typen av hjärtfel och allvarlighetsgrad men de allra flesta kan leva ett normalt eller nästintill normalt liv.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.