Akut arteriell insufficiens


Uppdaterad den: 2012-11-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Ny kostnadsfri tjänst för dig med typ 2-diabetes: Få reda på vilken vård du har rätt till »

Vad är arteriell insufficiens?

När en pulsåder till en arm eller ett ben av en eller annan orsak inte klarar av att frakta tillräckligt med blod dör den vävnad som pulsådern normalt förser med blod. Detta kallas akut arteriell insufficiens.

Besvär som smärta, domningskänsla och en känsla av att en arm eller fot är kall uppstår, ofta mycket snabbt. Huden blir blek och senare blåaktig i det området som saknar blodförsörjning. Efter hand utvecklar sig som regel starka smärtor.

Orsak

Den vanligaste orsaken till att en pulsåder blockeras helt är att en blodpropp har fastnat i kärlet. Blodproppen kan ha bildats på plats, men den kan även ha bildats någon annanstans i cirkulationssystemet och fraktats med blodströmmen tills den slutligen fastnat.

Annons
Annons
  • Blodproppar bildas lättare hos personer som lider av hjärtsjukdom, till exempel förmaksflimmer eller utbuktningar i en eller flera pulsådror. Det kan bildas bakvatten där blodet blir något stillastående och levrar sig lättare.
  • Vid åderförfettning bildas det också lättare blodproppar. Väggen i ett förkalkat blodkärl är mer skör än i ett normalt kärl och om det blir en spricka i kärlväggen kan blodet levra sig.
  • Blodproppar kan också bildas utan att det finns en underliggande hjärt-/kärlsjukdom. Vid stor vätskebrist blir blodet mer tjockflytande och det uppstår lättare blodproppar.

Det finns enskilda faktorer som kan göra dig mer utsatt för att utveckla akut arteriell insufficiens:

  • Hjärtsjukdom och högt kolesterol.
  • Förmaksflimmer.
  • Åderförfettning till följd av diabetes eller rökning.
  • Vätskebrist.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Behandling

Syftet med behandlingen är att återupprätta bästa möjliga blodcirkulation. Vid totalstopp i blodkärl är det nödvändigt med akut behandling för att undvika kallbrand.

Du kan själv förebygga sjukdomen och det viktigaste är att sluta röka. Regelbunden motion bidrar i hög grad till att hålla blodkärlen öppna och kan även leda till bättre blodcirkulation i fötterna.

Annons
Annons

Akut arteriell insufficiens medför akut inläggning på sjukhus. I detta fall består behandlingen av att avlägsna blodproppen kirurgiskt eller genom proppupplösande medicinering i den utsträckning detta är möjligt. I vissa fall finns ingen annan utväg än amputation för att förebygga kallbrand.