Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Akut syrebrist i arm eller ben

En blodpropp kan plötsligt leda till att ett viktigt kärl till arm eller ben blir tilltäppt. Symtomen består av akut smärta, kall hud och ibland försämrad känsel eller muskelkraft. Snabb behandling är mycket viktigt.


Uppdaterad den: 2021-07-26

Annons

Vad är akut syrebrist i ben eller arm?

När en pulsåder, en artär, till en arm eller ett ben av en eller annan orsak inte klarar av att frakta tillräckligt med blod till vävnaden bakom uppstår en syrebrist i vävnaden. Det tillståndet kallas också för akut arteriell insufficiens.

Akut syrebrist är en ovanlig sjukdom man kan förekomma hos personer med riskfaktorer, se längre ned i texten.

Annons
Annons

Symtom och tecken

Besvär som stark smärta och en känsla av att en arm eller fot är kall uppstår ofta mycket snabbt. Huden blir blek och senare blåaktig i det området som saknar blodförsörjning. Känseln och förmågan att styra musklerna kan försämras när blodtillförseln har varit otillräcklig en längre tid.

Orsak

Den vanligaste orsaken till att en pulsåder blockeras helt är att en blodpropp har fastnat i kärlet. Blodproppen kan ha bildats på plats, men den kan även ha bildats någon annanstans i cirkulationssystemet och fraktats med blodströmmen tills den slutligen fastnat.

  • Blodproppar bildas lättare hos personer som lider av hjärtsjukdom, till exempel förmaksflimmer eller utbuktningar i en eller flera pulsådror. Det kan bildas bakvatten där blodet blir något stillastående och levrar sig lättare.
  • Vid åderförfettning, ateroskleros, bildas det också lättare blodproppar. Väggen i ett förkalkat blodkärl är mer skör än i ett normalt kärl och om det blir en spricka i kärlväggen kan blodet levra sig. Risken för åderförfettning blir större vid förekomst av höga blodfetter, diabetes, högt blodtryck eller rökning.
  • Blodproppar kan också bildas utan att det finns en underliggande hjärt-/kärlsjukdom. Vid stor vätskebrist blir blodet mer tjockflytande och det uppstår lättare blodproppar.
Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs, förutom de symtom och tecken som tillhör tillståndet, med hjälp av en undersökning av benet eller armen där man misstänker att det har blivit stopp i blodtillförseln. I vanliga fall kan man känna pulsådrorna längre ner i foten eller vid handleden men vid akut stopp i cirkulationen är de frånvarande. Ibland kan man undersöka benet eller armen med hjälp av ultraljud eller mer avancerade metoder för att se om blodflödet är som det ska.

Behandling

Vid totalstopp i blodkärl är det nödvändigt med akut behandling för att undvika att vävnaden i benet eller armen dör. Det är viktigt med blodförtunnande läkemedel och ofta behövs en operation för att återställa cirkulationen.

Man kan själv förebygga sjukdomen genom att undvika riskfaktorer för åderförfettning, såsom att sluta röka och eftersträva normalvikt. Regelbunden motion bidrar i hög grad till att hålla blodkärlen öppna och kan även leda till bättre blodcirkulation i fötterna.

Prognos

Prognosen vid akut syrebrist i arm eller ben beror på hur lång tid det har gått från start av symtomen till insatt behandling. Vid snabb behandling är prognosen betydligt bättre än om man har väntat för länge. Hos personer som har haft långvarig dålig cirkulation i benen är prognosen ofta bättre eftersom de redan har fått andra kärl som förser vävnaden med syrerik blod. I vissa fall finns ingen annan utväg än att ta bort armen eller benet helt, amputation, för att förebygga att vävnaden dör helt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.