Klaudikatio


Uppdaterad den: 2013-04-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är klaudikatio?

Klaudikatio, på latin claudicatio intermittens (perifer cirkulationsinsufficiens), också kallat "fönstertittarsjuka", är smärtor i benen till följd av för dålig blodcirkulation i pulsådrorna (artärerna). Typiskt för detta tillstånd är smärtor och domningar i benen vid gång. Detta blir bättre vid vila. Sjukdomen kan även ge nattliga smärtor i benen, då kan det hjälpa att sitta med benen hängande utanför sängen. Vid nedsatt blodcirkulation i benen är fötter och underben ofta bleka och kalla och sår på benen läker som regel långsamt.

1,3 % av befolkningen i 40–59 års ålder har klaudikatio, 4 % i 60–69 års ålder och 10 % över 70 år. Män drabbas oftare än kvinnor. Om du röker och/eller har diabetes och/eller högt blodtryck, ökar risken för nedsatt blodcirkulation i benen väsentligt.

Orsak

Orsaken är åderförfettning, det vill säga avlagringar av kolesterol och fettpartiklar på insidan av blodkärlen. Blodkärlen blir trängre och kan bli så trånga att de inte klarar av att frakta tillräckligt med blod, vävnaderna får därmed för lite syre. När musklerna i benen inte får tillräckligt med syre leder detta till smärta och efterhand försvagning av musklerna. Vid ansträngning, till exempel när du går, ökar syrebehovet och smärta uppstår. Vid vila får musklerna chansen att återhämta sig igen och smärtan upphör.

Annons
Annons

Det finns enskilda faktorer som kan göra dig mer utsatt för att utveckla tillståndet. Det rör sig om samma riskfaktorer som gäller för stroke och hjärtinfarkt:

  • Rökning är den viktigaste enskilda orsaken.
  • Diabetes typ 1 och typ 2
  • Högt blodtryck
  • Högt kolesterol

Patienter med klaudikatio löper även ökad risk för att drabbas av de andra sjukdomar som beror på åderförfettning, det vill säga angina, hjärtinfarkt och stroke. Det är viktigt att ta hänsyn till detta vid val av behandling.

Diagnos

Sjukdomen utvecklas långsamt. När besvären dyker upp har de flesta haft förändringar i blodkärlen i många år.

Annons
Annons

Nedsatt blodförsörjning kan ge typiska symtom, främst smärtor i benen (eller låren) vid gång. Ofta kan patienter ange ganska exakt hur långt de kan gå innan smärtorna startar. Efter att ha vilat en stund kan de gå samma sträcka igen.

En vanlig läkarundersökning kan påvisa nedsatt cirkulation i pulsådrorna i det smärtande benet genom att pulsen i foten är svag eller frånvarande. Pulsen tas i ljumskarna, knävecken och på fötterna. Det kan även höras med stetoskop att det finns trånga partier i pulsådrorna i buken eller i ljumsken. Samtidigt finns ofta även andra tecken på nedsatt cirkulation som torr och blank hud, kall hud, håravfall på benen, spröda naglar och sårbildning. Långsam sårläkning är typiskt.

Säker diagnos ställs genom att mäta skillnaden mellan blodtrycket på ankeln och på armen (ankel/arm-index). Detta görs med en vanlig blodtrycksmätare samt registrering av pulsen med en pulsmätare (doppler). Normalt är blodtrycket i ankeln lika högt eller något högre än på armen. Vid åderförfettning minskar trycket i ankeln. Om trycket i ankeln är mer än 10 % lägre än armtrycket, kan diagnosen ställas med säkerhet.

Diagnosen kan vid behov bekräftas med ultraljud. Eventuellt görs även datortomografi (CT) eller magnetkamera (MR) som förberedelser inför operation.

Behandling

Syftet med behandlingen är att bromsa den lokala sjukdomsutvecklingen, minska besvären och förhindra kallbrand. Den medicinska behandlingen förebygger även stroke och hjärtinfarkt.

Vad kan du göra själv?

  • Rökstopp är helt nödvändigt för att stoppa processen. Om du fortsätter att röka förvärras sjukdomen långsamt, oavsett vad du gör i övrigt.
  • Regelbunden gångträning förbättrar blodcirkulationen. Du bör belasta benen tills smärtorna blir besvärande och därefter vila dig tills smärtan upphör. Detta bör upprepas flera gånger per dag. Du bör helst gåträna i minst 30 minuter minst tre till fem dagar per vecka.
  • God fothygien är viktigt för att förhindra infektioner och sår. Du kan få hjälp av en fotterapeut med detta.
  • Vid diabetes är det viktigt att reglera sjukdomen för att förebygga att tillståndet förvärras.

Läkemedelsbehandling

Det finns inga effektiva mediciner mot nedsatt cirkulation i benen men flera mediciner är viktiga bidrag för att stoppa sjukdomsutvecklingen. Alla som tål det rekommenderas att använda blodförtunnande mediciner av typen acetylsalicylsyra.

Alla rekommenderas även att använda kolesterolsänkande mediciner av typen statiner. Detta har visat sig bromsa sjukdomsutvecklingen och bidra till att förebygga komplikationer. Blodtryckssänkande mediciner rekommenderas till alla med för högt blodtryck.

Vid diabetes är det viktigt att reglera sjukdomen.

Kirurgiska ingrepp med vidgning av trånga partier i blodkärlet med ballongkateter, förbikoppling eller byte av blodkärl, kan i vissa fall lindra besvären men ökar inte livslängden. Operation är bara aktuellt i invalidiserande fall och när akut fara för kallbrand föreligger.

Prognos

Vid fortsatt rökning kommer tillståndet stadigt att förvärras och prognosen är allvarlig. Hos cirka 5–10 % av de med episoder av klaudikatio utvecklas till slut kritisk cirkulationssvikt.

Långtidsprognosen beror på graden av åderförfettning och andra disponerande sjukdomar. Nedsatt cirkulation i benen är en indikator på utbredd åderförfettning och ökad risk för dödsfall. Hjärtinfarkt och stroke är de vanligaste dödsorsakerna och förekommer tre gånger så ofta som hos personer utan den här sjukdomen.


Annons
Annons
Annons