Sjukdomar Barn

Titel Uppdaterad
Downs syndrom

2019-05-06

Dyslexi

2012-10-17

Familjär kortvuxenhet

2019-08-21

För tidig pubertet

2019-09-11

Råd för att få barn att ta medicin

2019-01-11

Teratom

2021-08-20

Turners syndrom

2012-10-16

Vanliga utslag hos nyfödda

2012-10-16

Akuta magsmärtor hos barn, symtomguide

2020-11-23

Andningssvårigheter hos nyfödda

2013-01-29

Andnöd hos barn, symtomguide

2015-02-12

Anfall med livlöshet hos barn under 12 månader

2013-01-28

Barn som bajsar på sig (enkopres)

2013-03-21

Barns hälsa

2021-04-28

Beckers och Duchennes muskeldystrofi

2012-10-16

Blåsljud på hjärtat hos barn, symtomguide

2023-12-27

Dålig viktutveckling hos barn, symtomguide

2012-10-15

Dövhet och nedsatt hörsel hos barn

2017-10-30

Ehlers-Danlos syndrom

2022-02-14

Feber hos barn, symtomguide

2013-03-24

Fiskodörsyndrom

2023-11-20

Fragilt X-syndrom

2012-10-16

Gastroschisis

2013-01-29

Getingstick och insektsbett

2015-05-13

Gulsot hos nyfödda

2013-01-29

Henoch-Schönleins purpura, IgA-vaskulit

2019-07-31

Hälta hos barn, symtomguide

2019-01-29

Infantilt hemangiom

2020-01-07

Inflammatorisk multiorgan-sjukdom hos barn, MIS-C

2020-08-21

Infothet och utfothet, symtomguide

2012-10-15

Intellektuell funktionsnedsättning

2021-02-04

Kan man förebygga allergier hos spädbarn?

2019-09-25

Kawasakis sjukdom

2020-04-29

Killar och pubertet

2019-09-11

Klinefelters syndrom

2019-02-06

Kortvuxenhet – akondroplasi

2012-11-14

Krampanfall hos barn, symtomguide

2012-10-15

Kräkningar hos barn

2008-10-02

Kräkningar hos spädbarn

2016-01-18

Läpp-käk-gomspalt

2013-02-20

Milstolpar i barns utveckling

2012-10-17

Nackstelhet, symtomguide

2015-02-12

Neuralrörsdefekter

2023-07-17

Nässelutslag (nässelfeber)

2022-04-14

Periodiskt febersyndrom hos barn (PFAPA)

2019-10-11

PKU (fenylketonuri)

2019-01-20

Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

2023-06-15

Potträning

2013-03-26

Prader-Willis syndrom

2019-07-17

Pubertet och ungdomstid

2019-09-11

Rakit – Engelska sjukan

2019-10-17

Ryggsmärtor och ryggbesvär hos barn och unga, symtomguide

2022-01-10

Rätt läkemedel och rätt dos i rätt tid

2019-01-12

Sexuella övergrepp mot barn

2012-10-22

SSSS (Staphylococcal\r\nScalded Skin Syndrome)

2012-10-15

Stamning

2012-10-17

Stamning – råd för förskolebarn

2013-02-28

Stamning – råd för skolbarn

2012-10-17

Stamning, råd för ungdomar och vuxna

2012-10-17

Svimning hos barn och unga, symtomguide

2012-10-15

Svullna lymfkörtlar hos barn, symtomguide

2021-10-18

Tal- och språkstörningar hos barn

2013-02-28

Tal- och språkutveckling, milstolpar

2015-02-12

Tillväxthormonbrist

2016-06-16

Tjejer och pubertet

2019-09-11

Tågång hos barn

2023-10-18

Tågångare

2012-12-22

Utslag med feber hos barn och vuxna, symtomguide

2023-02-09

Vikt- och tillväxthämning hos spädbarn och småbarn

2012-10-17

Virus och bakterier

2015-05-15

Väsande andning hos barn, symtomguide

2015-02-12

Växtvärk

2022-02-07

Är barnet allvarligt sjukt eller inte, symtomguide

2013-03-24

Ökad längdtillväxt hos barn

2019-08-23


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons