Sjukdomar Barn

Titel Uppdaterad
Downs syndrom

2019-05-05

För tidig pubertet

2019-09-11

Teratom

2021-08-20

Turners syndrom

2012-10-16

Akuta magsmärtor hos barn, patientrådgivning

2020-11-23

Andningssvårigheter hos nyfödda

2013-01-29

Andnöd hos barn, patientrådgivning

2015-02-12

Anfall med livlöshet hos barn under 12 månader

2013-01-28

Autism – prognos

2017-02-14

Barn som bajsar på sig (enkopres)

2013-03-21

Barns hälsa

2021-04-28

Beckers och Duchennes muskeldystrofi

2012-10-16

Blåsljud på hjärtat hos barn, patientrådgivning

2014-11-04

Blödande tandkött och tandlossning

2008-10-02

Depression i tonåren

2016-10-23

Diarré

2015-05-11

Downs syndrom (Trisomi 21)

2014-10-21

Dyslexi

2012-10-17

Dålig viktutveckling hos barn, patientrådgivning

2012-10-15

Dövhet och nedsatt hörsel hos barn

2017-10-30

Ehlers-Danlos syndrom

2019-12-13

Familjär kortvuxenhet

2019-08-21

Feber hos barn, patientrådgivning

2013-03-24

Fragilt X-syndrom

2012-10-16

Förträngning av förhuden (fimosis)

2008-10-02

Gastroschisis

2013-01-29

Getingstick och insektsbett

2015-05-13

Gulsot hos nyfödda

2013-01-29

Habituell tågång

2012-10-17

Henoch-Schönleins purpura, IgA-vaskulit

2019-07-31

Hälta hos barn, patientrådgivning

2019-01-29

Hösnuva (allergisk snuva)

2017-06-14

Infantilt hemangiom

2020-01-07

Inflammatorisk multiorgan-sjukdom hos barn, MIS-C

2020-08-21

Infothet och utfothet, patientrådgivning

2012-10-15

Intellektuell funktionsnedsättning

2021-02-04

Kan man förebygga allergier hos spädbarn?

2019-09-25

Kawasakis sjukdom

2019-08-04

Killar och pubertet

2019-09-11

Klinefelters syndrom

2019-02-06

Kolik hos spädbarn

2016-01-18

Kortvuxenhet – akondroplasi

2012-11-14

Krampanfall hos barn, patientrådgivning

2012-10-15

Kräkningar hos barn

2008-10-02

Kräkningar hos spädbarn

2016-01-18

Läpp-käk-gomspalt

2013-02-20

Milstolpar i barns utveckling

2012-10-17

Mjölkskorv (seborroisk dermatit)

2015-10-05

Mässling

2018-04-06

Nackstelhet, patientrådgivning

2015-02-12

Neuralrörsdefekter

2013-08-30

Neurofibromatos Recklinghausen (NF1)

2008-10-02

Nässelutslag (nässelfeber)

2015-02-23

Ormbett – i ett internationellt perspektiv

2015-08-03

Periodiskt febersyndrom hos barn (PFAPA)

2019-10-11

Pityriasis rosea (Fjällros)

2016-01-20

PKU (fenylketonuri)

2019-01-20

Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

2018-12-02

Potträning

2013-03-26

Prader-Willis syndrom

2019-07-17

Psoriasis hos barn - första tecknen och behandling

2016-01-20

Pubertet och ungdomstid

2019-09-11

Rakit – Engelska sjukan

2019-10-17

Ryggsmärtor hos barn och unga, patientrådgivning

2013-08-30

Rätt läkemedel och rätt dos i rätt tid

2019-01-12

Råd för att få barn att ta medicin

2019-01-11

Sex vanliga barnsjukdomar

2015-08-03

Sexuella övergrepp mot barn

2012-10-22

Skabb hos vuxna och barn

2015-10-05

Sol och barn

2016-08-24

Solskador

2016-01-20

Spädbarn och överkänslighet

2016-03-18

SSSS (Staphylococcal\nScalded Skin Syndrome)

2012-10-15

Stamning

2012-10-17

Stamning – råd för förskolebarn

2013-02-28

Stamning – råd för skolbarn

2012-10-17

Stamning, råd för ungdomar och vuxna

2012-10-17

Stelkramp

2015-08-03

Svimningsanfall hos barn och unga, patientrådgivning

2012-10-15

Svullna lymfkörtlar hos barn, patientrådgivning

2021-10-18

Tal- och språkstörningar hos barn

2013-02-28

Tal- och språkutveckling, milstolpar

2015-02-12

Tillväxthormonbrist

2016-06-16

Tillväxtrubbningar

2008-10-02

Tjejer och pubertet

2019-09-11

Tågångare

2012-12-22

Utslag och feber hos små barn, patientrådgivning

2018-02-15

Vanliga utslag hos nyfödda

2012-10-16

Vikt- och tillväxthämning hos spädbarn och småbarn

2012-10-17

Vinterkräksjuka (Calicivirus)

2018-12-11

Virus och bakterier

2015-05-15

Väsande andning hos barn, patientrådgivning

2015-02-12

Växtvärk

2013-01-29

Vårtor

2015-08-03

Är barnet allvarligt sjukt eller inte? (Patientrådgivning)

2013-03-24

Ökad längdtillväxt hos barn

2019-08-23