Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Potträning

Åldern när barn blir redo att sluta med blöja varierar mycket mellan olika individer.


Uppdaterad den: 2013-03-26

Annons

När är det lämpligt att påbörja potträningen?

Det är stor skillnad på när barn lär sig att kontrollera tarmtömningarna. En del är tidiga, medan andra behöver mer tid för träning. Träningen bör helst inte påbörjas förrän både föräldrar och barn är redo för detta. Föräldrar måste vara beredda på att offra både tid och kraft under några veckor-månader för att uppnå resultat, och vara konsekventa i arbetet med att stötta/uppmuntra barnet till potträning.

Potträningen kan ofta påbörjas mellan 18–24 månaders ålder, men vissa barn fortsätter att använda blöja upp till treårsåldern.

Annons
Annons

Hur kan jag göra för att potträna mitt barn?

Barn gör som sina förebilder, föräldrarna, även när det gäller toalettvanor. En metod är därför att låta barnet följa med in på toaletten för att se vad som händer under ett toalettbesök.

Vissa barn går spontant till toaletten, medan andra hellre vill använda potta. För att få barnet att vänja sig vid pottan kan man ställa den där barnet leker. Förklara att pottan är hans/hennes och låt barnet sitta på den. Låt barnet inledningsvis själv avgöra när det är dags att lämna pottan. I nästa steg kan man visa barnet hur pottan ska användas, till exempel genom att flytta avföring från blöjan till pottan. Visa barnet sedan hur man tömmer pottan i toaletten. Låt gärna barnet spola för att se hur avföringen försvinner.

Att använda toaletten

När barnet har lärt sig att sitta på pottan, är nästa steg att visa hur man använder toaletten. Det kan vara en fördel med en pall, som underlättar för barnet att själv nå upp till toaletten. Sätt barnet på toaletten när han/hon signalerar att det är dags att kissa eller bajsa. De flesta barn tömmer tarmen en till flera gånger om dagen, ofta efter måltid, och behöver kissa mindre än en timme efter att ha druckit mycket.

Under träningsperioden bör man som förälder vara extra uppmärksam på om barnet signalerar ett behov att tömma blåsan eller tarmen. Var närvarande när barnet sitter på pottan eller toaletten. Kommentera gärna resultatet i positiva ordalag och visa inte besvikelse om barnet inte presterar något.

Annons
Annons

Vilken typ av problem kan uppstå?

För vissa barn tar potträning längre tid än för andra. Om ditt barn har lärt sig kissa men vägrar att bajsa på toaletten är det viktigt att utesluta att barnet är förstoppat. Förstoppninga är vanligt hos barn i denna ålder. Frukt, till exempel katrinplommon, eller mjukgörande medel mot förstoppning kan då ges på försök.

Om du stöter på problem, eller har frågor bör du kontakta sjuksköterskan på barnavårdscentralen.

Hur lång tid tar potträningen?

Det är inte ovanligt att träningen tar flera månader. Det är viktigt att ha tålamod och att stötta barnet under hela perioden. Flickor lär sig oftast att gå på toaletten lite tidigare än pojkar.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons