Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Akuta magsmärtor hos barn, symtomguide

Akuta magsmärtor hos barn kan ha flera orsaker. Hos små barn kan bland annat öroninflammation vara orsaken.


Uppdaterad den: 2020-11-23

Annons

Vad är akuta magsmärtor hos barn?

 • Svår smärta i magen som uppstår akut hos barn. Ofta den kraftigaste smärta som barnet har upplevt någonsin.
 • Akut magsmärta hos barn är ett vanligt fenomen, men hos yngre barn kan förklaringen ofta vara sjukdom i andra organ, till exempel en öroninfektion.
 • De flesta episoder av akut magsmärta är självläkande, men symtomet kan medföra akut inläggning på sjukhus.
 • Sjukdomsbilden kan variera från lindrigt/normalt till livshotande tillstånd, och smärtan kan komma från andra organsystem.
 • Den vanligaste orsaken är förstoppning, magtarminfektion, infektioner utanför magtarmkanalen och kolik.

Diagnostiska bedömningar i relation till ålder

 • Barn under ett år:
  • Långvarig och/eller kraftig gråt och att barnet drar upp benen under sig är de viktigaste symtomen på magsmärtor i denna åldersgrupp
 • Småbarnsåldern – cirka ett till fem år:
  • Magsmärtor är ett mycket ospecifikt symtom som ofta indikerar sjukdom eller infektion i andra organsystem
  • Oavsett var i magen sjukdomen finns brukar barnet visa att det gör ont vid naveln
 • Äldre barn – över fem år:
  • Symtomen liknar vuxnas
  • Stressrelaterade smärtor i magen blir vanligare från och med skolåldern
Annons
Annons

Vad är orsaken till akuta magsmärtor hos barn?

Vanliga orsaker som kräver behandling

 • Förstoppning hos småbarn:
  • Akut förstoppning kan bero på annan sjukdom
  • Kronisk förstoppning kan ge akuta magsmärtor. Smärtan är ofta lokaliserad på vänster sida eller direkt ovanför blygdbenet
 • Förstoppning hos spädbarn:
  • Förstoppning hos spädbarn är ovanligt.
  • Vid förstoppning är avföringen fastare och hårdare. Barnet känner smärta eller obehag vid tömning av tarmen, och det tar längre tid mellan tarmtömningarna.
  • Endast lång tid mellan tarmtömningarna talar inte för förstoppning
 • Urinvägsinfektion:
  • Är inte särskilt vanligt
  • Tillståndet kännetecknas av smärta, tryck över urinblåsan, sveda vid vattenkastning och behov av att kissa ofta
 • Blindtarmsinflammation (appendicit):
  • Förekommer oftast i åldern 10–30 år
  • Tillstånd som kan pågå från timmar till dygn. Diffus smärta börjar vanligtvis högt upp i magen och förflyttas sedan till den nedre högra sidan av magen. Kan ge lätt till måttlig feber. Rörelse och fysisk aktivitet provocerar smärta

Vanliga orsaker som inte kräver behandling

 • Spädbarnskolik:
  • Kolik är ett vanligt tillstånd hos spädbarn
  • Förekommer hos 10–20 % barn under de första veckorna i livet och upp till cirka tre månaders ålder
  • Kolikbarn skriker, drar upp knäna mot magen och verkar ha kraftig smärta. Tillståndet är ofta mest framträdande på kvällen och natten
 • Magtarminfektion:
  • Är en vanlig orsak till magsmärta hos barn. Orsakas oftast av en virusinfektion
  • Diffusa magsmärtor eller koliksmärtor som flyttar sig, illamående, kräkningar, diarré, feber, andra fall i familjen/närmiljön – ofta illamående före diarré
 • Irritabel tarm, IBS:
  • Ett tillstånd som är mest utbrett bland ungdomar och unga vuxna
  • Ger återkommande problem i form av växlande avföringsmönster, knipsmärta i nedre delen av magen, besvär med gaser. Symtomen lindras genom gas- eller avföringsavgång
  • Kan vara kopplat till ökad känslighet i tarmen, kost, tarmflora och stress
 • Inflammerade lymfkörtlar i magen (mesenteriell lymfadenit):
  • Förekommer bland barn och yngre vuxna. Orsakas av inflammerade, svullna och ömmande lymfkörtlar i magen
  • Symtom liknande blindtarmsinflammation. Ofta finns en samtidig övre luftvägsinfektion
  • Kan i vissa fall likna blindtarmsinflammation och leda till operation där diagnosen ställs
 • Återkommande magsmärta kopplat till stress och oro:
  • Smärta som kommer upprepade gånger under flera månader och som stör barnets normala aktiviteter
  • Kallas också för "stressmage". Barnet reagerar med magont på stress, spänning och oro
  • Smärtorna är ofta övergående och medför bara i undantagsfall att vården kontaktas

Sällsynta orsaker

 • Inklämt bråck (hernia incarcerata):
  • Uppstår oftast hos en yngre person, oftast hos barn med kända bråck
  • Det uppstår en svullnad/ett bråck i ljumsken som inte kan tryckas in
 • Tarminvagination:
  • Kan uppstå hos spädbarn
  • Intensiva skrikanfall som kommer i vågor, mer ihållande och intensivt än vid vanlig spädbarnskolik. Barnet är påfallande ömt över magen
 • Tarmvred (midgut volvulus):
  • Kan uppstå hos spädbarn, men även äldre barn
  • En tarmslinga lägger sig om en annan del av tarmen så att det blir passagehinder och ibland även stopp av blodförsörjningen till tarmen
  • Kräkningar och kraftiga buksmärtor
 • Inflammation i Meckels divertikel:
  • Förekommer främst bland barn under tio år. Meckels divertikel är en utbuktning av tunntarmen, som kan bli inflammerad
  • Kan ge en intensiv, attackvis smärta. Barnet har feber, illamående, kräkningar och magen är utspänd
 • Laktosintolerans:
  • Nedsatt tolerans för mjölksocker, laktos
  • Symtomen uppstår vid intag av mjölk. Barnet drabbas av uppblåsthet, gasbesvär och vattnig diarré i timmar efter mjölkintag
  • Ganska vanligt som ett övergående fenomen efter en magtarminfektion
 • Kronisk inflammatorisk sjukdom i tarmen:
  • Uppstår oftast hos större barn, tonåringar och unga vuxna
  • Ulcerös kolit kännetecknas av blodig diarré
  • Crohns sjukdom kännetecknas av smärta, diarré och små bölder runt anus
 • Övrigt:
  • Många olika sällsynta sjukdomar kan ge akut magsmärta

Vad kan man göra själv?

 • Akut magsmärta kräver vanligen en bedömning.
 • Vid smärta som orsakas av ett tillstånd där diagnosen är känd, följer man de råd som man har fått tidigare.
 • Vid lätt magsmärta kan man vänta och se utvecklingen av tillståndet. De flesta episoder av magsmärta hos barn går över av sig själva.
Annons
Annons

När ska man söka vård?

 • I de flesta fall av akut kraftig magsmärta krävs en akut bedömning inom vården.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har smärtorna varat?
 • Kom smärtan snabbt eller långsamt? 
 • Hur har tillståndet utvecklats?
 • Har barnet feber?
 • Har barnet andra symtom utöver smärtan?
  • Illamående?
  • Kräkningar?
  • Diarré?
  • Har barnet problem att kissa?
 • Har barnet haft gas- eller avföringsavgång det senaste dygnet? De senaste timmarna?
 • Har barnet några andra kända sjukdomar?
 • Har barnet någonsin opererats i magen?
 • Om smärtorna:
  • Var sitter smärtorna?
  • Strålar smärtorna ut? Var?
  • Kan barnet beskriva smärtorna? Jämn värk? Kommer i omgångar?
  • Kan barnet röra sig eller är det bäst när barnet vilar?
 • Kan barnet ha "stressmage"?

Undersökningar

 • Vid akut magsmärta ingår en grundlig undersökning av barnet som särskilt inriktas på magen: att se, lyssna och känna på magen.
 • Vid behov kan undersökaren också känna efter i ändtarmen och eventuellt göra en gynekologisk undersökning.
 • Man kan också undersöka öron, hals och lungor samt avgöra om det finns nackstelhet.
 • I vissa fall kan det vara svårt att bedöma om det är ett allvarligt problem eller inte. I sådana fall bokas en ny tid för undersökning, eller så uppmanas man att ta kontakt med vården igen om tillståndet inte förbättras eller om det förvärras.

Andra undersökningar

 • Beror på omständigheterna. Urinprov och CRP (infektionsprov) tas ofta.
 • Fler blodprover kan tas på en akut- eller barnläkarmottagning.
 • På sjukhus kan flera undersökningar bli aktuella.

Remiss

 • Om man misstänker en akut sjukdom som kräver sjukhusvård remitteras barnet till ett akutsjukhus med kompetens inom barnsjukdomar. 
 • I många fall är orsaken till akuta magsmärtor en sjukdom som kan behandlas av allmänläkare på vårdcentralen.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.