Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Dålig viktutveckling hos barn, symtomguide


Uppdaterad den: 2012-10-15

Annons

Vad är dålig viktutveckling hos barn?

 • Dålig viktutveckling och vantrivsel/bristande trivsel förekommer hos spädbarn och småbarn.
 • Tillståndet påvisas eller bekräftas genom regelbundna mätningar på barnavårdscentralen, BVC, (användning av tillväxtkurva).
 • Diagnosen ställs när ett barns vikt för åldern ligger under minus två standarsdeviationer det vill säga ligger under den näst lägsta linjen på viktkurvan.

Vilka kan konsekvenserna bli?

 • De här barnen befinner sig i riskzonen för att bli kortväxta, få beteendeproblem och försenad utveckling.
 • Den dåliga viktökningen är inte den egentliga orsaken, men är en bidragande faktor.

Några tips om viktnedgång

 • Viktnedgång hos spädbarn och småbarn är relativt vanligt i samband med akuta infektionssjukdomar.
 • Dålig viktökning hos småbarn kan ofta ha ett samband med psykiska och psykosociala förhållanden.
Annons
Annons

Vad är orsaken till dålig viktutveckling hos barn?

 • Otillräckligt kaloriintag:
  • Fel vid tillagningen av livsmedel
  • Otillräcklig tillförsel av mat
  • Beteendeproblem eller fysiska skador (hjärnskada) som påverkar ätandet
  • Försummat barn
  • Störningar i relationen föräldrar-barn
 • Nedsatt upptagning av mat:
 • Ökad ämnesomsättning:
  • Hög ämnesomsättning (hypertyreos) – är ovanligt hos barn
  • Kronisk infektion, HIV, annat immunsvikttillstånd, cancersjukdom, njursjukdom, urinvägsinfektion
  • Kronisk syrebrist:
   • Medfött hjärtfel, kronisk lungsjukdom
 • Hjärtfel/hjärtsvikt:
  • Medfött hjärtfel
  • Små barn med medfött hjärtfel – som är den vanligaste medfödda missbildningen
  • Cirka en av fyra med hjärtfel åker hem efter förlossningen utan att hjärtfelet upptäckts
  • Symtomen kan vara att de inte kan ammas, därmed ökar dåligt i vikt, kräks
  • De här barnen kan ha hjärtsvikt med snabb andning, de är oroliga, kallfuktiga och kallsvettiga, eventuellt cyanostiska (blå läppar)

Sällsynta orsaker:

 • Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig föda:
  • Ärftliga fel
  • Medfödda infektioner (till exempel HIV)
  • Störningar i ämnesomsättningen

Vad kan man göra själv?

 • De flesta fall kan hanteras genom kostråd och modifiering av hur barnet matas.
 • Var framför allt uppmärksam på fruktjuice som kan ge dålig tillväxt genom att den tillför förhållandevis tomma kalorier och minskar barnets aptit på näringsrik mat.
 • Föräldrarna måste se till att stämningen vid måltiden är avslappnad och trevlig och att måltiderna är regelbundna.
 • Eventuellt succesiv ökning av matportionerna.
 • Ge gärna mer av olika typer av mat som barnet tycker om, men inte godis.
 • Se till att barnet regelbundet följs upp genom percentilmätningar på barnavårdscentralen.
Annons
Annons

När ska man söka vård?

 • Vid misstanke om dålig viktökning och vantrivsel hos barnet kan det vara en bra idé att först kontakta BVC- eller distriktsköterska. Sköterskan kan väga och mäta barnet, använda tillväxtkurvan och ta reda på om barnet faktiskt har stannat i längd- och viktutveckling.
 • Om misstanken på bristande viktökning bekräftas, remitteras barnet till vårdcentralens läkare eller husläkaren för närmare undersökning.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Vad får barnet för mat och får det tillräckligt med näring?
  • Ni kan föra dagbok över näringsintaget
 • Får barnet tillräckligt med näring?
 • Vad äter barnet?
 • Vad dricker barnet?
 • När äter barnet? Var? Med vem?
  • Blir barnet distraherat?
  • Är övervakningen vid matintaget otillräcklig?
 • Hur äter barnet?
  • Otillräcklig förmåga att äta i förhållande till den ålder och det utvecklingsstadium barnet befinner sig i?
 • Vägrar barnet äta?
  • Måste ni "kämpa" med barnet för att få det att äta?
 • Intag av godis?
  • Vad och hur ofta?
  • Nedsatt intag av mat vid måltiderna som följd av godisätande?
 • Förlöpte graviditeten och förlossningen normalt?
 • Har barnet andra sjukdomar?
 • Hur ser barnets avföring ut? Vilken konsistens har den?
 • Finns det särskilda sjukdomar i släkten?

Undersökningar

 • Bedömning om det finns tecken på medfödd sjukdom, allvarlighetsgraden och tecken på undernäring.
 • Vanligen görs en allmän undersökning av barnet.
 • Ytterligera undersökningar beror på om särskilda avvikelser hittas och om det föreligger misstanke om bakomliggande kroppslig sjukdom.
 • Bortsett från urinundersökning hos spädbarn finns det inga rutinprov som ska tas.
 • Eventuellt kan det bli aktuellt med blodprov.

Remiss

 • Vid misstanke om bakomliggande sjukdom.
 • Barn som inte blir bättre efter rekommenderade åtgärder och råd remitteras vanligtvis till barnläkare.
 • Inläggning är sällan nödvändigt.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.