Fakta | Barn

Ryggsmärtor hos barn och unga, patientrådgivning


Publicerad den: 2013-08-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är ryggsmärtor hos barn?

 • Ryggsmärta är ganska vanligt hos barn och unga, men inte så vanligt som hos vuxna.
 • Mekaniska ryggbesvär som följd av frekvent datoranvändning, fysisk aktivitet eller bärande av tung ryggsäck verkar inte kunna förknippas med ryggvärk hos skolbarn i någon större utsträckning.
 • Barn med psykosociala problem, beteendeproblem eller andra kroppsliga problem har större risk för ryggsmärtor.
 • Det finns inga uppgifter om orsakerna till ryggsmärtor hos barn och unga som söker hjälp i primärvården.
 • Vanliga diagnoser för patienter som söker hjälp på specialistnivå är diskbråck, skolios, spondylolys och spondylolistes.

Orsak

Vanliga orsaker

 • Muskelsträckningar:
  • Uppstår akut och förknippas vanligen med fysisk aktivitet
  • Smärtorna strålar inte ut
 • Psykosociala problem:
  • Kan vara svårt att skilja från andra orsaker till ryggvärk
  • Nervositet, spänning, oro, stress, beteendeproblem kan vara framträdande
 • Scheuermanns sjukdom:
  • Är en tillväxtrubbning i ryggraden (osteokondros) som leder till ökad krökning av ryggen (kutrygg)
  • Tillståndet debuterar under ungdomsåren. Smärta uppstår gradvis, lokaliserat till övre delen av ryggen, nedanför nacken, och smärtan är värst mot slutet av dagen
 • Sned rygg (skolios):
  • Utveckling av krökning av ryggen (S-formad)
  • Är vanligen inte förknippat med ryggsmärtor
 • Spondylolys och spondylolistes:
  • Brott i kotbåge. Kan vara en medfödd svaghet och behöver inte utlösas av en skada
  • Om brottet medför att de två brottdelarna skjuts ifrån varandra, föreligger spondylolistes

Sällsynta orsaker

 • Diskbråck och ischias:
  • Bristning i disken som gör att innehållet i disken trycks ut och påverkar nerver
  • Ger ryggsmärtor med utstrålning till det ena benet
 • Barnreumatisk ledsjukdom (JIA):
  • Ger inflammation i en eller flera leder
  • Kan i vissa fall också drabba ryggen
 • Ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom):
  • Inflammation i lederna mellan korsbenet (sacrum) och bäckenbenet (iliaca), SI-lederna
  • Ger smärtor i höften/nedre delen av ryggen, men kan också ge smärtor högre upp i ryggen
 • Fraktur:
  • Uppstår i anslutning till skada och ger akuta smärtor
 • Infektion:
  • Infektion i kota (spondylit)
  • Inflammation i disk (diskit)
  • Förutom ryggsmärtor karaktäriseras tillståndet av feber, sjukdomskänsla, nedsatt allmäntillstånd
 • Tumör:
  • Både godartade och elakartade tumörer förekommer, men är mycket ovanliga orsaker till ryggsmärtor hos barn och ungdomar
  • Tumörer kan vara lokaliserade i själva benet eller inne i ryggmärgskanalen

Vad kan ni göra själv?

 • De flesta fall av ryggsmärtor hos barn och unga beror på ofarliga tillstånd som muskelsträckningar eller spänningar.
 • I sådana fall är det viktigaste att veta att det är tillstånd som går över av sig självt.
 • Eventuellt kan det vara aktuellt att ta paracetamol för att lindra besvärande smärtor.
 • Eventuellt kan det vara bra att barnet får träningsövningar som det kan utföra för att lindra eller förebygga besvär.

När bör ni kontakta läkare?

 • Starka, akuta smärtor kräver läkarkontakt, särskilt efter skador.
 • Långvariga ryggsmärtor som inte försvinner, bör undersökas av läkare.
 • Feber, allmänsymtom, sjukdomskänsla, utstrålande smärtor, nattsmärtor bör snarast undersökas av läkare.

Vad gör läkaren?

Sjukdomshistoria (anamnes)

Frågor som läkaren kan ställa till dig:

 • Hur uppstod smärtan?
 • Har barnet skadat sig?
 • Hur har smärtan utvecklats?
  • Akut?
  • Tilltagande?
  • Kroniskt?
 • Var är smärtorna lokaliserade?
 • Strålar smärtorna ut? Var?
 • Utlöses smärtorna av vissa rörelser i ryggen? Framåtböjning? Bakåtböjning?
 • Finns det utpräglad morgonstelhet?
 • Har barnet ryggsmärtor på natten?
 • Finns det allmänna symtom som feber, sjukdomskänsla?
 • Har barnet psykosociala problem? Spänningar? Beteendeproblem?

Läkarundersökningen

 • Läkaren undersöker ryggen, ser efter förändringar, förskjutningar.
 • Undersöker om det föreligger lokal ömhet.
 • Kontrollerar rörligheten i ryggen – utlöser rörelserna smärtor?
 • Kan barnet/ungdomen gå på tårna och hälarna?
 • Bedömer muskelstyrkan.
 • Bedömer om känseln i benen är normal.
 • Kontrollerar reflexerna.
 • Utföra specialtester för att se efter tecken på ischias och inflammation i SI-lederna.

Andra undersökningar

 • Barn och unga utan väsentliga fynd vid läkarundersökningen, med kortvariga smärtor, eventuellt med utlösande skada, behöver ingen ytterligare utredning.
 • Vid misstanke om underliggande skada eller sjukdom kan det vara aktuellt med röntgen.
 • Vid stark misstanke om sjukdom i ryggen kan MR, CT eller scintigrafi krävas.
 • Misstänks inflammation eller infektion tas blodprov.

Remiss till ortoped

 • Om det finns behov för ytterligare utredning eller behandling som allmänläkaren inte kan erbjuda.
 • Vid misstanke om svår underliggande sjukdom som infektion eller cancersjukdom blir barnet inlagt på sjukhus.

Annons
Annons
Annons