Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Ryggsmärtor och ryggbesvär hos barn och unga, symtomguide

Ryggsmärta hos barn har ofta ingen specifik bakomliggande orsak men särskilt vid långvarig smärta eller andra samtidiga symtom bör man utesluta specifika orsaker till ryggbesvären.


Uppdaterad den: 2022-01-10

Annons

Vad är ryggsmärtor hos barn?

Ryggsmärta eller andra besvär från ryggen är vanligt hos barn och unga. Man har sett att cirka var tionde person under 18 år har haft ryggsmärta. Smärtor långt ner i ryggen är vanligast hos något äldre barn/ungdomar.

Annons
Annons

Orsaker

Vanliga orsaker

 • Ospecifika nedre ryggsmärtor:
  • Är vanligt förekommande hos barn och ungdomar och kan bero på till exempel dålig hållning eller otillräcklig muskelstyrka i bålen
 • Muskelsträckningar:
  • Uppstår akut och förknippas vanligen med fysisk aktivitet
  • Smärtorna strålar inte ut
 • Scheuermanns sjukdom:
  • Är en tillväxtrubbning i ryggraden (osteokondros) som leder till ökad krökning av ryggen (kutrygg)
  • Tillståndet debuterar vanligen under ungdomsåren. Smärta uppstår gradvis, lokaliserat till övre delen av ryggen, nedanför nacken, och smärtan är värst mot slutet av dagen
 • Sned rygg (skolios):
  • Utveckling av krökning av ryggen (S-formad)
  • Vanligtvis är skolios ett smärtfritt tillstånd
  • Stora snedheter kan i vissa fall ryggsmärtor och till och med andningssvårigheter senare i livet. Det kan också påverka självbilden med dålig självkänsla
 • Spondylolys och spondylolistes:
  • Spondylolys innebär ett brott i kotbågens ben. Det kan vara en medfödd svaghet och behöver inte utlösas av en skada
  • Om brottet medför att de två brottdelarna skjuts ifrån varandra, föreligger spondylolistes
  • Spondylolys ger oftast inga symtom, särskilt inte hos barn. Hos ungdomar som utvecklar spondylolys kan plötslig eller smygande smärta uppstå
  • Spondylolistes ger, till skillnad från spondylolys, ofta symtom. Smärtorna är såsom vid spondylolys, och det kan förekomma huggande smärtor vid vissa rörelser
 • Smärtor i muskelfästen:
  • Ett flertal muskelfästen finns runt höften/höftkammen som kan bli inflammerade (apofysit), ett resultat av till exempel överansträngning eller skador
  • Smärtorna tilltar ofta vid aktivitet (till exempel springa eller hoppa)

Sällsynta orsaker

 • Diskbråck och ischias:
  • Bristning i disken som gör att innehållet i disken trycks ut och påverkar nerver
  • Tillståndet ger snabbt uppkomna ryggsmärtor med utstrålning till det ena benet
 • Inflammatorisk ryggsjukdom::
  • Ger ofta inflammation i lederna mellan korsbenet (sakrum) och bäckenbenet (iliaca), SI-lederna
  • Ger smärtor i höften/nedre delen av ryggen, men kan också ge smärtor högre upp i ryggen
 • Fraktur:
  • Uppstår i anslutning till skada och ger akuta smärtor
 • Infektion:
  • Infektion i kota (spondylit)
  • Inflammation i disk (diskit)
  • Förutom ryggsmärtor karakteriseras tillståndet av feber, sjukdomskänsla, nedsatt allmäntillstånd och/eller nattliga smärtor
 • Godartade tumörer och cancer:
  • Både godartade och elakartade tumörer förekommer, men är mycket ovanliga orsaker till ryggsmärtor hos barn och ungdomar
  • Tumörer kan vara lokaliserade i själva benet eller inne i ryggmärgskanalen
 • Långvariga ospecifika smärtor eller fibromyalgi:
  • Är ovanligare hos små barn men förekomsten ökar vid ökande ålder

Vad kan man göra själv?

De flesta fall av ryggsmärtor hos barn och unga beror på ofarliga tillstånd som muskelsträckningar eller spänningar. I sådana fall är det viktigaste att veta att det är tillstånd som går över av sig självt.

Eventuellt kan det vara aktuellt att ta inflammationsdämpande läkemedel (till exempel ibuprofen) eller paracetamol för att lindra besvärande smärtor.

Annons
Annons

När ska man söka vård?

Ospecifika ryggsmärtor är vanligt och man behöver inte alltid direkt söka vård vid lindriga ryggsmärtor utan andra symtom. Starka, akuta smärtor kräver en akut bedömning liksom smärtor som inte har gått över på cirka en månad. Ryggsmärtor hos barn under fyra år bör också undersökas snarast.

Allvarliga eller akut behandlingskrävande orsaker till ryggsmärta hos barn och ungdomar är ovanliga men symtom eller tecken som kan tala för sådana orsaker består av till exempel kraft- eller känselnedsättning, inkontinens för urin eller avföring, feber, sjukdomskänsla, utstrålande smärtor (till ett ben eller till magen), smärtor på natten, viktnedgång eller smärta som har uppkommit i samband med en skada. Vid sådana symtom rekommenderas alltid att ta kontakt med sjukvården. 

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur uppstod smärtan? Har barnet skadat sig? Idrott? Överbelastning?
 • Hur har smärtan utvecklats?
  • Akut? Tilltagande? Kroniskt?
  • Hur länge har smärtorna funnits?
 • Var är smärtorna lokaliserade? Strålar smärtorna ut? Var? 
 • Utlöses smärtorna av vissa rörelser i ryggen? Framåtböjning? Bakåtböjning?
 • Finns det några andra symtom? Har barnet nyligen varit sjukt? Har barnet haft några sjukdomar tidigare i livet? Har barnet haft sjukdomar i ryggen vid födseln?
 • Finns det utpräglad morgonstelhet? Blir smärtorna bättre eller sämre av aktivitet?
 • Har barnet ryggsmärtor på natten? Finns det allmänna symtom som feber, sjukdomskänsla eller viktminskning?
 • Har barnet psykosociala problem? Spänningar? Beteendeproblem?
 • Har barnet fått smärtbehandling? Hur har effekten varit?

Undersökningar

Vid undersökningen tittar man på ryggens form och funktion. Man kontrollerar rörligheten i ryggen – utlöser rörelserna smärtor? Kan barnet/ungdomen gå på tårna och hälarna? 

Man bedömer styrkan i framför allt höft- och benmuskler och bedömer om känseln i benen och underlivet är normal. Med hjälp av en reflexhammare tittar man på reflexerna i benen.

Ibland utförs specialtester för att se efter tecken på ischias/diskbråck och inflammation i ryggen. Det är också viktigt att bedöma om ryggen gör ont på en särskild plats och om det finns några förändringar på huden. 

Barn och unga utan väsentliga fynd vid läkarundersökningen, med kortvariga smärtor, eventuellt med utlösande skada, behöver ingen ytterligare utredning. Vid vissa symtom kan man ta några blodprover för att påvisa inflammation i kroppen.

Vid misstanke om underliggande skada eller formförändring i ryggen kan det bli aktuellt att genomföra en röntgenundersökning av ryggen. Om röntgenundersökningen är normal men om vårdgivaren trots det misstänker en sjukdom i ryggen kan en magnetkameraundersökning ofta ge svar på vad orsaken till smärtorna är. 

Remiss

Vid misstanke om svår underliggande sjukdom som infektion, cancersjukdom eller sjukdom som påverkar nerverna skickas barnet direkt till akutmottagningen eller annan specialiserad mottagning på sjukhuset.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons