Fakta | Barn

Ryggsmärtor hos barn och unga, patientrådgivning


Publicerad den: 2013-08-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är ryggsmärtor hos barn?

 • Ryggsmärta är ganska vanligt hos barn och unga, men inte så vanligt som hos vuxna.
 • Mekaniska ryggbesvär som följd av frekvent datoranvändning, fysisk aktivitet eller bärande av tung ryggsäck verkar inte kunna förknippas med ryggvärk hos skolbarn i någon större utsträckning.
 • Barn med psykosociala problem, beteendeproblem eller andra kroppsliga problem har större risk för ryggsmärtor.
 • Det finns inga uppgifter om orsakerna till ryggsmärtor hos barn och unga som söker hjälp i primärvården.
 • Vanliga diagnoser för patienter som söker hjälp på specialistnivå är diskbråck, skolios, spondylolys och spondylolistes.

Orsak

Vanliga orsaker

 • Muskelsträckningar:
  • Uppstår akut och förknippas vanligen med fysisk aktivitet
  • Smärtorna strålar inte ut
 • Psykosociala problem:
  • Kan vara svårt att skilja från andra orsaker till ryggvärk
  • Nervositet, spänning, oro, stress, beteendeproblem kan vara framträdande
 • Scheuermanns sjukdom:
  • Är en tillväxtrubbning i ryggraden (osteokondros) som leder till ökad krökning av ryggen (kutrygg)
  • Tillståndet debuterar under ungdomsåren. Smärta uppstår gradvis, lokaliserat till övre delen av ryggen, nedanför nacken, och smärtan är värst mot slutet av dagen
 • Sned rygg (skolios):
  • Utveckling av krökning av ryggen (S-formad)
  • Är vanligen inte förknippat med ryggsmärtor
 • Spondylolys och spondylolistes:
  • Brott i kotbåge. Kan vara en medfödd svaghet och behöver inte utlösas av en skada
  • Om brottet medför att de två brottdelarna skjuts ifrån varandra, föreligger spondylolistes

Sällsynta orsaker

 • Diskbråck och ischias:
  • Bristning i disken som gör att innehållet i disken trycks ut och påverkar nerver
  • Ger ryggsmärtor med utstrålning till det ena benet
 • Barnreumatisk ledsjukdom (JIA):
  • Ger inflammation i en eller flera leder
  • Kan i vissa fall också drabba ryggen
 • Ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom):
  • Inflammation i lederna mellan korsbenet (sacrum) och bäckenbenet (iliaca), SI-lederna
  • Ger smärtor i höften/nedre delen av ryggen, men kan också ge smärtor högre upp i ryggen
 • Fraktur:
  • Uppstår i anslutning till skada och ger akuta smärtor
 • Infektion:
  • Infektion i kota (spondylit)
  • Inflammation i disk (diskit)
  • Förutom ryggsmärtor karaktäriseras tillståndet av feber, sjukdomskänsla, nedsatt allmäntillstånd
 • Tumör:
  • Både godartade och elakartade tumörer förekommer, men är mycket ovanliga orsaker till ryggsmärtor hos barn och ungdomar
  • Tumörer kan vara lokaliserade i själva benet eller inne i ryggmärgskanalen

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Vad kan man göra själv?

 • De flesta fall av ryggsmärtor hos barn och unga beror på ofarliga tillstånd som muskelsträckningar eller spänningar.
 • I sådana fall är det viktigaste att veta att det är tillstånd som går över av sig självt.
 • Eventuellt kan det vara aktuellt att ta paracetamol för att lindra besvärande smärtor.
 • Eventuellt kan det vara bra att barnet får träningsövningar som det kan utföra för att lindra eller förebygga besvär.

När ska man söka vård?

 • Starka, akuta smärtor kräver bedömning, särskilt efter skador.
 • Det gäller också för långvariga ryggsmärtor som inte försvinner.
 • Feber, allmänsymtom, sjukdomskänsla, utstrålande smärtor, nattsmärtor kan vara tecken på allvarlig sjukdom och ska undersökas snarast. 

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur uppstod smärtan?
 • Har barnet skadat sig?
 • Hur har smärtan utvecklats?
  • Akut?
  • Tilltagande?
  • Kroniskt?
 • Var är smärtorna lokaliserade?
 • Strålar smärtorna ut? Var?
 • Utlöses smärtorna av vissa rörelser i ryggen? Framåtböjning? Bakåtböjning?
 • Finns det utpräglad morgonstelhet?
 • Har barnet ryggsmärtor på natten?
 • Finns det allmänna symtom som feber, sjukdomskänsla?
 • Har barnet psykosociala problem? Spänningar? Beteendeproblem?

Undersökningar

 • Man undersöker ryggen, ser efter förändringar, förskjutningar och undersöker om det föreligger lokal ömhet.
 • Kontrollerar rörligheten i ryggen – utlöser rörelserna smärtor?
 • Kan barnet/ungdomen gå på tårna och hälarna?
 • Bedömning av muskelstyrkan.
 • Bedömning om känseln i benen är normal.
 • Kontroller av reflexerna.
 • Specialtester för att se efter tecken på ischias och inflammation i SI-lederna.
 • Ytterligare undersökningar:
  • Barn och unga utan väsentliga fynd vid läkarundersökningen, med kortvariga smärtor, eventuellt med utlösande skada, behöver ingen ytterligare utredning
  • Vid misstanke om underliggande skada eller sjukdom kan det vara aktuellt med röntgen
  • Vid stark misstanke om sjukdom i ryggen kan MR, CT eller scintigrafi krävas
  • Misstänks inflammation eller infektion tas blodprov

Remiss

 • Remiss skickas om det finns behov för ytterligare utredning eller behandling som allmänläkaren inte kan erbjuda.
 • Vid misstanke om svår underliggande sjukdom som infektion eller cancersjukdom skickas barnet direkt till akutmottagningen eller annan specialiserad mottagning på sjukhuset.
Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons