Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Vikt- och tillväxthämning hos spädbarn och småbarn

Läs råden om vad du kan göra om ditt barn inte ökar tillräckligt i vikt.


Uppdaterad den: 2012-10-17

Annons

Vad är vikt- och tillväxthämning?

Tillväxthämning är ett problem som först och främst stöts på bland barn under två år. Barn som inte ökar tillfredsställande i vikt hamnar på efterkälken vad gäller tillväxt och storlek. Det finns många möjliga förklaringar till denna så kallade bristande trivsel, som dålig aptit, olämplig kost eller ett medicinskt problem. Små barn behöver mycket kalorier för att växa. Tillväxthämning kan uppstå även om barnet verkar äta tillräckligt.

Annons
Annons

Hur upptäcks tillståndet?

Sjuksköterskan på barnavårdscentralen väger och mäter ditt barn med jämna mellanrum. Dessa mätningar kryssas i på en tillväxtkurva. Om barnets tillväxt avtar, något som framgår av tillväxtkurvan, kommer sjuksköterskan eller läkaren på barnavårdscentralen att vilja kontrollera ditt barn oftare för att vara säker på om det föreligger en vikthämning av betydelse eller om det är en ofarlig avvikelse – vilket är det vanligaste.

Behandling

Vikthämning behandlas på två sätt. För det första måste orsaken till undervikten behandlas. För det andra måste energimängden – kalorierna ökas i barnets kost. Barn som ammas kan behöva extra näringstillskott, till exempel modersmjölkersättning eller välling. Flaskuppfödda bebisar kan behöva större mängder modersmjölkersättning eller välling eller så måste näringstillskottet tillredas på ett speciellt sätt så att kalorimängden ökar, till exempel genom att tillsätta smör eller olja. Det gäller också större barn som äter vanlig mat och som bör äta mer näringsrik sådan. Någon gång kan det vara lämpligt att rekommendera att barnet får extra vitamintillskott. Diskutera med sjuksköterskan eller läkaren om vilken mat som är rätt för ditt barn.

Om ditt barn får tillräckligt med kalorier, men ändå inte går upp i vikt, kan det vara nödvändigt att göra undersökningar för att ta reda på om det finns medicinska orsaker till den dåliga tillväxten.

Annons
Annons

Hur kan jag undvika dålig viktuppgång?

Att ge mat åt barn kan vara svårt. Om du och barnet ofta blir frustrerade under måltiden, tala med sjuksköterskan på barnavårdscentralen om hur du kan få barnet att äta bättre. Barn äter bäst när hela familjen är samlad och det inte är så stressigt runtomkring i samband med måltiden.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.