Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Infothet och utfothet, symtomguide


Uppdaterad den: 2012-10-15

Annons

Vad är infothet och utfothet?

Definition

 • Infothet: Fötterna pekar inåt med tårna mot varandra.
 • Utfothet: Fötterna pekar utåt med tårna från varandra.

Förekomst

 • Båda tillstånden är normalt förekommande i spädbarns- och småbarnsåldern.
 • En del barn har kraftigt utåtroterade fötter när de ska börja lära sig att gå "Chaplinfötter".
 • Under det andra levnadsåret kan "Chaplinfötterna" avlösas av ökande infothet på grund av förändringar i höfterna.
 • 30 % av barn har infothet vid fyra års ålder, medan bara 4 % av vuxna är drabbade.

Viktiga förhållanden vid avvikelser i fötterna hos småbarn

 • Såväl inåt- som utåtroterade fötter är oftast ett normalfenomen. Före avslutad tillväxt har felställningen normaliserats av sig själv hos de allra flesta. Det finns nästan aldrig skäl att korrigera tillståndet med operation.
 • Inåtroterade fötter är mycket vanligt förekommande i småbarnsåldern och beror vanligtvis på att lårbenshalsen pekar framåt i förhållande till resten av lårbenet (ökad anteversionsvinkel). Tillståndet normaliseras vanligtvis före 13–14-årsåldern.
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker som vanligtvis inte kräver behandling

Infothet

 • Förändringar i lårben och höft:
  • De flesta fall av infothet beror på att lårbenshalsen hos barn är mer framåtvinklad än hos vuxna, alltså en övergående normalvariant
  • Tillståndet normaliseras spontant före 13–14-årsåldern och ger nästan aldrig indikation för operation
 • Förändringar i underben och knä:
  • I bland beror infotheten på en inåtrotation av underbenet. Detta normaliseras i de flesta fall före sex- till sjuårsåldern men kan i sällsynta fall kräva operation
  • Kobenthet
 • Förändringar i fot och vrist:
  • Hos vissa barn har framfoten varit klämd under graviditeten och orsakat en infothet där felställningen sitter i framfoten. I de flesta fall normaliseras tillståndet av sig själv men ibland får foten gipsbehandlas under en period

Utfothet

 • Normalfenomen – Chaplin-fötter.
 • Förändringar i underbenet – utåtrotation av underbenet. Kan i sällsynta fall kräva behandling om felställningen är uttalad.

Sällsynta orsaker som kan kräva behandling

 • Höftdysplasi. Mycket ovanlig orsak till rotationsfelställning, men höftstatus kontrolleras alltid på BB och BVC:
  • Klumpfot (PEVA). Mycket inåtroterade och böjda fötter (antingen bara den ena eller bägge) som kräver ortopedisk behandling redan under de första levnadsveckorna. Drabbar cirka 1/1 000. Upptäcks ofta redan under fostertiden via ultraljud
 • Cerebral pares:
  • Beror på hjärnskada som vanligtvis uppstår kring födseln. Omfattningen och lokalisationen av hjärnskadan avgör vilka symtom och tecken som blir följden

Vad kan man göra själv?

 • De allra flesta fall av infothet och utfothet korrigerar sig själva med tiden. Det finns ingenting som tyder på att tänjningar och övningar påskyndar normaliseringen.
 • Ett undantag är vid medfödd felställning i framfoten, då rekommenderas regelbundna tänjningar. Instruktioner för detta ska dock alltid ges av ortoped eller barnläkare.
Annons
Annons

När ska man söka vård?

 • Även om det i de allra flesta fall rör sig om harmlösa och övergående förändringar kan det vara bra att prata med en sjuksköterska eller en läkare på BVC eller i skolan.
 • I sällsynta fall kan tillståndet kräva behandling.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Vad har du observerat? Vad har du reagerat på?
 • Har barnet problem med att gå?
 • Klagar barnet över smärtor i benen?
 • Finns det medfödda höftfel eller fotfelställningar i släkten?

Undersökningar

 • Man undersöker benen och granskar barnets gångfunktion.
 • Man tittar också efter tecken på annan bakomliggande sjukdom, till exempel cerebral pares eller höftledsdysplasi.
 • Röntgen för att utesluta medfödd höftledsdysplasi kan bli aktuellt.

Remiss

 • Är inte aktuellt i de flesta fall.
 • Vid misstanke om tillstånd som kräver behandling kommer läkaren att remittera till specialist inom till exempel barnortopedi.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.