Fakta | Barn

Infothet och utfothet, patientrådgivning


Uppdaterad den: 2012-10-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Vad är infothet och utfothet?

Definition

 • Infothet: Fötterna pekar inåt med tårna mot varandra.
 • Utfothet: Fötterna pekar utåt med tårna från varandra.

Förekomst

 • Båda tillstånden är normalt förekommande i spädbarns- och småbarnsåldern.
 • En del barn har kraftigt utåtroterade fötter när de ska börja lära sig att gå "Chaplinfötter".
 • Under det andra levnadsåret kan "Chaplinfötterna" avlösas av ökande infothet på grund av förändringar i höfterna.
 • 30 % av barn har infothet vid fyra års ålder, medan bara 4 % av vuxna är drabbade.

Viktiga förhållanden vid avvikelser i fötterna hos småbarn

 • Såväl inåt- som utåtroterade fötter är oftast ett normalfenomen. Före avslutad tillväxt har felställningen normaliserats av sig själv hos de allra flesta. Det finns nästan aldrig skäl att korrigera tillståndet med operation.
 • Inåtroterade fötter är mycket vanligt förekommande i småbarnsåldern och beror vanligtvis på att lårbenshalsen pekar framåt i förhållande till resten av lårbenet (ökad anteversionsvinkel). Tillståndet normaliseras vanligtvis före 13–14-årsåldern.

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker som vanligtvis inte kräver behandling

Infothet

 • Förändringar i lårben och höft:
  • De flesta fall av infothet beror på att lårbenshalsen hos barn är mer framåtvinklad än hos vuxna, alltså en övergående normalvariant
  • Tillståndet normaliseras spontant före 13–14-årsåldern och ger nästan aldrig indikation för operation
 • Förändringar i underben och knä:
  • I bland beror infotheten på en inåtrotation av underbenet. Detta normaliseras i de flesta fall före sex- till sjuårsåldern men kan i sällsynta fall kräva operation
  • Kobenthet
 • Förändringar i fot och vrist:
  • Hos vissa barn har framfoten varit klämd under graviditeten och orsakat en infothet där felställningen sitter i framfoten. I de flesta fall normaliseras tillståndet av sig själv men ibland får foten gipsbehandlas under en period

Utfothet

 • Normalfenomen – Chaplin-fötter.
 • Förändringar i underbenet – utåtrotation av underbenet. Kan i sällsynta fall kräva behandling om felställningen är uttalad.

Sällsynta orsaker som kan kräva behandling

 • Höftdysplasi. Mycket ovanlig orsak till rotationsfelställning, men höftstatus kontrolleras alltid på BB och BVC:
  • Klumpfot (PEVA). Mycket inåtroterade och böjda fötter (antingen bara den ena eller bägge) som kräver ortopedisk behandling redan under de första levnadsveckorna. Drabbar cirka 1/1 000. Upptäcks ofta redan under fostertiden via ultraljud
 • Cerebral pares:
  • Beror på hjärnskada som vanligtvis uppstår kring födseln. Omfattningen och lokalisationen av hjärnskadan avgör vilka symtom och tecken som blir följden

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Vad kan man göra själv?

 • De allra flesta fall av infothet och utfothet korrigerar sig själva med tiden. Det finns ingenting som tyder på att tänjningar och övningar påskyndar normaliseringen.
 • Ett undantag är vid medfödd felställning i framfoten, då rekommenderas regelbundna tänjningar. Instruktioner för detta ska dock alltid ges av ortoped eller barnläkare.

När ska man söka vård?

 • Även om det i de allra flesta fall rör sig om harmlösa och övergående förändringar kan det vara bra att prata med en sjuksköterska eller en läkare på BVC eller i skolan.
 • I sällsynta fall kan tillståndet kräva behandling.

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Vad har du observerat? Vad har du reagerat på?
 • Har barnet problem med att gå?
 • Klagar barnet över smärtor i benen?
 • Finns det medfödda höftfel eller fotfelställningar i släkten?

Undersökningar

 • Man undersöker benen och granskar barnets gångfunktion.
 • Man tittar också efter tecken på annan bakomliggande sjukdom, till exempel cerebral pares eller höftledsdysplasi.
 • Röntgen för att utesluta medfödd höftledsdysplasi kan bli aktuellt.

Remiss

 • Är inte aktuellt i de flesta fall.
 • Vid misstanke om tillstånd som kräver behandling kommer läkaren att remittera till specialist inom till exempel barnortopedi.