Fakta | Barn

Pubertet och ungdomstid


Uppdaterad den: 2012-12-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Ungdomstiden är övergångsperioden från barndom till vuxen ålder. Den varar från pubertetens början till 18–20-årsåldern. Puberteten är den period i livet då en person blir könsmogen. Även om det finns individuella variationer för när ungdomsperioden börjar och slutar används begreppen ungdomar och tonåringar om vartannat.

Många av de typiska problemen i tonåren beror på hormonella förändringar. Dessa förändringar brukar börja efter 10–11-årsåldern hos flickor och efter 12–13-årsåldern hos pojkar. Tillväxten mot fysisk mognad jämnas ut efter 17–20-årsåldern hos bägge könen. Under de här utvecklingsåren uppstår fysiska, mentala och känslomässiga förändringar som kan göra tonårstiden till en jobbig period. En del av problemen är psykiska och andra fysiska. I många fall kan fysiska problem få psykiska effekter och tvärtom. Till exempel kan en tonåring med akne – ett vanligt fysiskt problem – reagera känslomässigt på sina hudproblem.

Kroppsliga förändringar

De fleste flickor uppnår sexuell mognad senast i 16-årsåldern. Då har brösten utvecklats och bäckenet har blivit bredare. De har hår under armarna och könsbehåring nedtill. Kroppsfettet fördelas så att de typiska kvinnliga formerna skapas.

Annons
Annons

De flesta pojkar är sexuellt mogna senast i 17–18-årsåldern. Då har deras könsorgan vuxit klart, ansikts- och kroppshår är synligt, rösten har blivit djupare och viktiga förändringar har skett i skelett och muskler.

Tidig eller sen sexuell utveckling

Även om de hormonella förändringar som signalerar starten på puberteten vanligtvis uppträder i 10–11-årsåldern hos flickor och i 12–13-årsåldern hos pojkar, finns det stora skillnader i växt och utveckling. Arvet är en viktig faktor i den sexuella utvecklingen. Till exempel får flickor vars mödrar fick sin menstruation sent oftare vänta längre på sin menstruation. Pojkarnas sexuella utveckling liknar också oftast familjens.

Om en tonåring utvecklas tidigt eller sent har också ett tydligt samband med hälsan. Dålig näringsstatus och sjukdom i barndomen fördröjer starten på puberteten. Dessutom kommer barn som är mindre och magrare än genomsnittet att utvecklas senare. Barn som utvecklas tidigt eller sent kan bli retade för det. Det är viktigt att förklara för barn att det alltid kommer att finnas skillnader mellan olika individer i puberteten, men att de flesta är övergående.

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons