Fakta | Barn

Hemangiom – födelsemärken

Ett hemangiom finns redan från födseln eller blir synligt under de första veckorna efter födseln.

Uppdaterad den: 2015-03-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är ett hemangiom?

Ett hemangiom är en typ av födelsemärke som uppstår från ökad tillväxt av endotel runt blodkärlen. Hemangiom är en godartad tumör relaterade till blodkärlen. Hemangiomet ser ofta ut som en jordgubbe eller smultron och kallas därför ofta smultronmärke eller jordgubbsmärke. Ett hemangiom består av ett nystan av utvidgade blodådror. De visar sig som röd-blåa svampliknande massor på ytan av huden. I mycket sällsynta fall kan de även förekomma i inre organ som lever, mjälte, lungor eller bukspottkörteln, i luftvägar eller i hjärnan.

Ett hemangiom finns redan från födseln (30 %) eller blir synligt under de första veckorna efter födseln. Studier i andra länder visar att 10–12 % av vita barn har sådana födelsemärken. Förekomsten är mest frekvent hos för tidigt födda barn med en födelsevikt under 1 kg. Flickor drabbas något oftare än pojkar.

Orsak

Orsaken är okänd. Ärftliga faktorer har ingen större betydelse. Några forskare tror att hemangiom är vävnad från moderkakan (placenta) som kommer över i fostrets blod under graviditeten eller vid födseln.

Annons
Annons

Utveckling

Ett hemangiom börjar som en liten förändring på hudens yta. Därefter växer det snabbt det första levnadsåret, ibland ända till ettårsåldern. Den snabba tillväxten kan verka oroande och skrämmande, men ett hemangiom är ingen cancersjukdom.

Växten av märket avstannar när barnet är cirka ett halvår till ett år och hemangiomet går in i en vilofas. Ibland varar vilofasen bara några månader, ibland varar den i flera år. Vid ettårsåldern börjar hemangiomet att bli mindre och till slut försvinner det helt och hållet. Dessvärre tar det mycket längre tid för hemangiomet att försvinna än det tog att utveckla det. Det dröjer mellan två till tio år innan hemangiomet är helt borta.

Behandling

Det är mycket sällan som ett hemangiom behöver behandlas. Men när det krävs behandling, handlar det oftast om hemangiomer i inre organ eller mycket stora hemangiom. Hemangiom lämnar ofta ärr eller hudförändringar efter sig. Ibland krävs det kosmetisk eller korrigerande kirurgi.

Annons
Annons

Den eventuella behandlingen kommer i de flesta fall att vara laserbehandling eller kirurgi. Om läkemedel anses nödvändigt ges betablockerare.

Prognos

Tillståndet debuterar i spädbarnsåldern och går tillbaka av sig själv från omkring ettårsåldern. Hur snabbt ett hemangiom försvinner går inte att förutse utifrån dess storlek eller utseende.

De allra flesta hemangiom hos barn skapar inga problem. Det kan dock i vissa fall uppstå problem med hemangiom i ansiktet, i synnerhet på de övre ögonlocken, eller i inre organ.

I 5–10 % av fallen kan det uppstå sår i hemangiomet, det gäller i synnerhet hemangiom på läppar, runt ändtarmen och på områden där hud ligger mot hud. Rikliga blödningar är sällsynta och de är så gott som aldrig livshotande. Sådana sårbildningar kan emellertid vara mycket smärtsamma och det är viktigt att följa upp eventuella sår med sårbehandling.

Man räknar med att hemangiom har försvunnit hos 50 % av barnen vid fem års ålder, 70 % vid sju års ålder och 90 % vid nio års ålder. Hemangiomet lämnar ett märke efter sig på ungefär hälften av barnen och det sker oftare ju senare det försvinner. Hemangiom på läppar, näsa eller öron kan medföra missbildningar som kräver korrigerande kirurgi.


Annons
Annons
Annons