Fakta | Barn

Rakit – engelska sjukan


Uppdaterad den: 2013-03-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är rakit?

Rakit Från US Centers for Disease Control and Prevention.

Rakit eller engelska sjukan är i de flesta fall en uttalad och långvarig brist på vitamin D hos barn. Vitamin D hjälper kroppen att ta upp kalcium och fosfat som barn behöver för att bygga upp starka ben. Bristen på D-vitamin gör sig särskilt gällande runt tillväxtzonerna i de långa benen, något som leder till tillväxthämning och försenad skelettutveckling. Barnens ben blir mjuka och försvagade. När barnet börjar gå kommer viktbelastningen att leda till att benen böjer sig utåt – och orsakar uttalad hjulbenthet.

Namnet engelska sjukan härstammar från tiden kring 1900-talet då tillståndet var vanligt förekommande (endemiskt) i större städer i England.

Rakit var tills för några år sedan i det närmaste utrotat i Sverige. Under de senaste åren har förekomsten ökat någon, men nästan uteslutande bland utlandsfödda.

Annons
Annons

Orsak

Främsta orsaken till rakit är för lite D-vitamin i kosten och/eller för lite solljus. Ultravioletta strålar leder till att vitamin D bildas i vår kropp. Normal solbestrålning av huden under sommarhalvåret täcker i de flesta fall behovet av vitamin D för hela året. Om soltillgången blir för sparsam säkras upptaget av vitamin D från kosten och vi får tillräckligt med vitamin D.

Det händer ibland att upptaget av vitamin D via kosten är för lågt. I den fattiga världen är orsaken undernäring. I vår del av världen är förklaringen ofta tarmsjukdomar som ger nedsatt upptag av fett i tarmen, som vid celiaki och korttarmsyndrom. Eftersom vitamin D är ett fettlösligt vitamin leder det nedsatta fettupptaget i tarmen även till stört upptag av vitamin D.

I Sverige ser vi såsom i andra västländer en ökning av förekomsten av rakit. Det beror främst på en ökad förekomst bland utlandsfödda. Mörk hud gör att mindre solljus tränger genom huden, och dessutom är solmängden mycket mindre i Norden än i deras ursprungliga länder. Kvinnor som bär heltäckande klädsel och därmed inte exponerar sin hud för solljus, löper större risk att drabbas av rakit.

Annons
Annons

Barn till mödrar med låga D-vitaminnivåer i kroppen kan födas med rakit. Om de dessutom ammas och inte får extra tillförsel av vitamin D kan detta påskynda utvecklingen av rakit.

För tidigt födda barn löper också risk att drabbas av brist på D-vitamin, och därmed minskat upptag av kalcium och fosfor. För övrigt finns det en lång rad sällsynta sjukdomar som kan ge brist på vitamin D.

Vilka symtom och tecken kan föreligga?

Tillståndet ger först och främst symtom och fynd under nyföddhetsperioden och i puberteten, vilket beror på hög tillväxthastighet vid dessa tidpunkter. De mest typiska förändringarna är böjda ben (hjulbenthet), ökad tendens till frakturer och hämmad längdtillväxt. Blodprov kan visa onormala värden av kalcium, fosfat och paratyreoideahormon (bisköldskörtelns hormon). Röntgenbilder av långa rörben, till exempel i underarmen, visar typiska röntgenförändringar.

Behandling

Förebyggande

Tillräckligt med solljus eller en kost som är rik på vitamin D förebygger rakit. Intaget av vitamin D i Sverige är klart lägre än den rekommenderade mängden för kvinnor. Vitamin D-tillskott rekommenderas till alla gravida. Alla barn under två år skall ha D-vitaminprofylax (10 mikrogram per dag i form av D-droppar), detta gäller i synnerhet barn med mörk hy. Den allmänna rekommendationen är fortsatt profylax under tiden oktober till och med mars till minst fem års ålder. Också äldre som tillbringar lite tid utomhus rekommenderas tillskott med 10 mikrogram D-vitamin per dag. Det kan vara förnuftigt och är helt ofarligt för utsatta personer som äter lite eller ensidigt (barn, ungdomar, äldre, sjuka) att ta tillskott av multivitamin "för säkerhets skull". Fet fisk, margarin, smör och mjölk (lättmjölk eller mellanmjölk, ej helmjölk) är de livsmedel som innehåller väsentliga mängder av vitamin D.

Kosten blir en viktig källa till vitamin D när huden får otillräckligt med solljus. Bröstmjölk innehåller enbart lite vitamin D och extra tillskott av vitamin D är nödvändigt hos barn under de första två levnadsåren. På många håll har man numera börjat med D-vitamindroppar redan vid en veckas ålder och detta gäller i synnerhet barn med mörkare hudfärg. Barn som inte dricker mjölk eller äter mjölkprodukter löper också risk för kalciumbrist och behöver därför dagligt vitamintillskott under vinterhalvåret även efter två års ålder.

Behandling vid konstaterad rakit

Två till fyra månaders behandling med högre dos vitamin D (D-vitamindroppar) är tillräcklig behandling både av akut brist och för återuppbyggnad av reserver. Vid svår rakit krävs initialt även extra tillskott av kalk (kalcium). Efter den tiden gäller vanlig förebyggande behandling.

Prognos

Riktig behandling gör barnet friskt. Även böjda ben kommer under loppet av några år att räta ut sig.


Annons
Annons
Annons