Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Rakit – Engelska sjukan

Rakit kallas också Engelska sjukan, och den beror på långvarig brist på vitamin D. de mest typiska förändringarna är att benen blir mjuka och bredare i handleden och anklarna, samt att barnet är hjulbent när det börjar gå. Illustrationsfoto från Colourbox.


Uppdaterad den: 2019-10-17

Annons

Vad är rakit?

Rakit Från US Centers for Disease Control and Prevention.

Rakit eller engelska sjukan är i de flesta fall en uttalad och långvarig brist på vitamin D hos barn. Vitamin D hjälper kroppen att ta upp kalcium och fosfat som barn behöver för att bygga upp starka ben. Bristen på D-vitamin gör sig särskilt gällande runt tillväxtzonerna i de långa benen, något som leder till tillväxthämning och försenad skelettutveckling. Barnens ben blir mjuka och försvagade. När barnet börjar gå kommer viktbelastningen att leda till att benen böjer sig utåt – och orsakar uttalad hjulbenthet.

Namnet engelska sjukan härstammar från tiden kring 1900-talet då tillståndet var vanligt förekommande i större städer i England.

Rakit har börjat öka igen i hela Europa, och anledningarna är blandade. 

Annons
Annons

Symtom och tecken 

Tillståndet ger först och främst symtom och fynd under nyföddhetsperioden och i puberteten, vilket beror på hög tillväxthastighet vid dessa tidpunkter. De mest typiska förändringarna är böjda ben (hjulbenthet), ökad tendens till frakturer och hämmad längdtillväxt. Blodprov kan visa onormala värden av kalcium, fosfat och paratyreoideahormon (bisköldskörtelns hormon). Röntgenbilder av långa rörben, till exempel i underarmen, visar typiska röntgenförändringar.

Orsak

Främsta orsaken till rakit är för lite D-vitamin i kosten och/eller för lite solljus. Ultravioletta strålar leder till att vitamin D bildas i vår kropp. Normal solbestrålning av huden under sommarhalvåret täcker i de flesta fall behovet av vitamin D för hela året. Om soltillgången blir för sparsam säkras upptaget av vitamin D från kosten och vi får tillräckligt med vitamin D.

Det händer ibland att upptaget av vitamin D via kosten är för lågt. I fattiga länder är ofta orsaken undernäring. I vår del av världen är förklaringen ofta tarmsjukdomar som ger nedsatt upptag av fett i tarmen, som vid celiaki och korttarmsyndrom. Eftersom vitamin D är ett fettlösligt vitamin leder det nedsatta fettupptaget i tarmen även till förändrat upptag av vitamin D.

I Sverige ser vi såsom i andra västländer en ökning av förekomsten av rakit. Framförallt har det setts hos personer med mörk hud: mörk hud gör att mindre solljus tränger genom huden, och det gör att barnet kan behöva få D-vitamintillskott upp till en högre ålder än 2 år. 

Barn till mödrar med låga D-vitaminnivåer i kroppen kan födas med rakit. Om de dessutom ammas och inte får extra tillförsel av vitamin D kan detta påskynda utvecklingen av rakit.

För tidigt födda barn löper också risk att drabbas av brist på D-vitamin, och därmed minskat upptag av kalcium och fosfor. I övrigt finns det en lång rad sällsynta sjukdomar som kan ge brist på vitamin D.

Annons
Annons

Behandling

Behandling vid konstaterad rakit

Två till fyra månaders behandling med hög dos vitamin D (D-vitamindroppar) är tillräcklig behandling både av akut brist och för återuppbyggnad av reserver. Vid svår rakit krävs initialt även extra tillskott av kalk (kalcium). Efter den tiden gäller vanlig förebyggande behandling.

Förebyggande

Barn och spädbarn under 2 år rekommenderas få i sig 10 mikrogram tillskott av D-vitamin per dag. Det motsvarar 5 droppar av D-vitamintillskott. Om barnet har mörk hud rekommenderas det att fortsätta med tillskott till cirka 5 års ålder.

Kosten blir en viktig källa till vitamin D när huden får otillräckligt med solljus. Bröstmjölk innehåller enbart lite vitamin D, och ännu mindre om mamman bär heltäckande kläder eller inte äter kost som har vitamin D i sig. Barn som inte dricker mjölk eller äter mjölkprodukter löper också risk för kalciumbrist och behöver därför dagligt vitamintillskott under vinterhalvåret även efter två års ålder.

Prognos

Behandling gör barnet friskt. Även böjda ben kommer under loppet av några år att räta ut sig.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.