Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Anfall med livlöshet hos barn under 12 månader

Anfall med livlöshet hos barn under 12 månader kan förekomma på grund av allvarlig sjukdom eller utan tecken på sjukdom.


Publicerad den: 2013-01-28

Annons

På engelska förkortas tillståndet ALTE (Apparent life-threatening event). Beteckningen används även för barn som till synes är svårt sjuka, till exempel med andningsstopp eller kvävningsanfall, utan att de är livlösa. För föräldrarna blir sådana anfall en mycket svår upplevelse och de bör kontakta läkare eller ringa 112 för akut medicinsk hjälp.

Orsak

Dessa typer av anfall kan komma utan att det finns någon orsak. I cirka hälften av fallen hittar man en orsak till anfallen. Det innebär att det är viktigt att en läkare undersöker barn med sådana anfall, men det är inte säkert att det är ett tecken på en allvarlig sjukdom. Sambandet med plötslig spädbarnsdöd är osäkert. Dessa anfall kan vara ett tecken på en allvarlig infektion eller en hjärtsjukdom, men den vanligaste förklaringen är refluxsjukdom. Barnet kräks upp maginnehåll som irriterar i svalget och gör att luftröret stängs av för att förhindra att maginnehåll kommer ned i lungorna. Andra orsaker kan vara störningar i nervsystemet eller sjukdom i lungorna, till exempel kikhosta, virusinfektioner, mjukt brosk i bakre delen av gom och svalg. För tidigt födda barn löper något större risk för den här typen av anfall.

Annons
Annons

Vad gör läkaren?

De flesta anfall av den här typen är kortvariga och barnet har ofta repat sig igen vid tiden då läkaren undersöker barnet. Läkaren gör en bedömning av hur barnet beter sig under undersökningen och han eller hon kommer att vilja ha så mycket information som möjligt av föräldrarna angående anfallet. Ett stort antal undersökningar kan genomföras, men man får välja de undersökningar som krävs utifrån barnets tillstånd. Om barnet verkar helt friskt vid läkarundersökningen, beror anfallet antagligen inte på någon allvarlig sjukdom. Många tillstånd som ger sådana anfall kan uteslutas med enkla blodprover. Om anfallet höll i sig länge eller om barnet behövde återupplivas, bör barnet alltid läggas in på sjukhus för observation så att man får mer tid på sig att kartlägga barnets tillstånd.

Prognos

Barn som haft livlöshetsanfall måste undersökas noggrant. Om det råder minsta tvivel om orsaken eller misstanke om att barnet har en allvarlig sjukdom, ska barnet läggas in på sjukhus. Om man hittar en orsak till anfallet är det tillståndet som orsakat anfallet som avgör hur man går vidare. Om det inte finns någon säker orsak till anfallet, händer det inte så ofta att barnet får ett nytt anfall. Den här typen av anfall är mest frekventa innan barnet är tio veckor gammalt. Direkt översatt från engelska kallas tillståndet "till synes livshotande anfall". Man har valt denna beteckning, eftersom anfallet upplevs som mycket dramatiskt av föräldrarna. Det är dock långt ifrån säkert att anfallet beror på någon form av sjukdom.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.