Fakta | Barn

Ökad längdtillväxt hos barn

Längd och tillväxt hos barn bedöms med hjälp av tillväxtkurvor. Dessa kurvor är konstruerade för bedömning av tillväxt i förhållande till ålder och kön.

Uppdaterad den: 2013-02-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är ökad tillväxt?

Ökad tillväxt definieras som:

  • Längder som avviker från det som förväntades mot bakgrund av barnets tidigare tillväxt.
  • Längd över + 2 SD.

Variationer inom loppet av de två första levnadsåren är vanliga och anses oftast inte vara ett tecken på sjukdom. Om tillväxtökningen däremot börjar först efter ett års ålder bör en närmare undersökning göras. Det här ses speciellt tydligt hos barn som fötts för tidigt då det är vanligt med så kallad upphämtningstillväxt de två första åren.

Orsak

Det finns få fall av ökad tillväxt som är en följd av sjukdom. I de flesta fall beror den stora tillväxten på arv från föräldrarna. Det bör då betraktas som en normal variant inom en familj, en familjär storvuxenhet.

Annons
Annons

Bland de fall som inte kan hänföras till ärftlighet, finns det flera möjliga orsaker. I några fall är det fel på barnets könskromosomer. Det vanligaste tillståndet i det här sammanhanget är Klinefelters syndrom (förekommer hos 1 av 500 pojkar) där barnet har en könskromosom för mycket. Bland andra tillstånd där orsaken finns i arvsmassan finner vi sjudomar som påverkar omsättningen av bindväv i kroppen ( till exempel Marfans syndrom och andra sällsynta tillstånd som kännetecknas av ökad tillväxt.

Andra orsaker kan vara en för tidig pubertet, andra störningar av könshormon (hypertyreos)och en ökad mängd tillväxthormon. Barn med tidig pubertet är stora i jämförelse med sina jämnårig kamrater under en kort period, men den slutliga längden när tillväxten avslutats är kortare än väntat. Barn med tillväxthormonstörningar kan bli mycket långa utan behandlin, ända upp till 220 centimeter (gigantism). Vid fall av brist på könshormon kommer växtspurten som syns i puberteten att utebli men barnet fortsätter att växa i stadig takt som inte avbryts av könshormon, de växer under många år och slutlängden ligger ofta över den som förväntats efter avslutad tillväxt.

Diagnos

Bakgrunden till diagnosen är kontroll av barnets tillväxt med hjälp av tillväxtkurvor. Vid avvikelser bör den bakomliggande orsaken utredas. Först uppskatta den förväntade vuxenlängd grovt. Detta kan göras på två sätt. Antingen tas röntgenbilder för att bestämma skelettets mognad och därefter jämföra den med barnets ålder, eller så beräknas den slutliga längden baserat på föräldrarnas längd enligt följande formler:

Annons
Annons
  • Pojke: (moderns längd + faderns längd + 13 cm)/2.
  • Flicka: (moderns längd + faderns längd - 13 cm)/2.

Vid misstanke kan det vara aktuellt att mäta nivåer av tillväxthormon, sköldkörtelhormon och könshormoner (till exempel östrogener, testosteron) i blodet. Dessutom kan det vara aktuellt att ta röntgenbilder för att undersöka om det finns en hormonproducerande tumör. Arvsanlagsundersökningar kan också vara aktuella vid misstanke om att det gäller sådana avvikelser.

Vilka förändringar medför en ökad tillväxt?

Om vi ​​bortser från andra symtom som en möjlig bakomliggande sjukdom kan ge, kommer de viktigaste att vara de psykologiska effekterna av ökad tillväxt. Ett barn med en ökad tillväxt, kommer att skilja sig från andra barn, och kommer bland annat att kunna bli utsatt för mobbning. Dessutom kommer barnet lätt att få en känsla av att vara annorlunda, något som kan bidra till en negativ självbild. Det är därför viktigt att ta hänsyn till den psykiska delen utöver den rent fysiska.

Bör ökad tillväxt behandlas och i så fall hur?

Vid familjär storvuxenhet kan det komma på tal att minska vuxenlängden om den förväntade slutliga längden blir över 200 centimeter för pojkar och över 185 centimeter för flickor. Utöver detta krävs inte någon behandling. Flickor behandlss med östrogener för att stänga tillväxtzonen i skelettet medan pojkar kan få testosteron eller en kombination av östrogen och testosteron med samma verkan. I båda fallen kommer barnet i puberteten under behandlingen. Behandlingstiden är 1–1½ år. Ett alternativ som också används i allt större omfattning är fysiodes där tillväxtzonerna skadas kirurgiskt över och under knäleden, vilket ger en snabbare slutning av tillväxtzonerna, barnet slutar att växa tidigare och hiner inte bli så lång. Vid båda behandlingarna kan cirka 40 % av kvarvarande längdtillväxt undvikas.

Om den ökade tillväxten har andra orsaker kommer behandlingen att vara beroende av det bakomliggande tillståndet. Till exempel kan nämnas att ämnesomsättningsrubbningar behandlas med mediciner som bromsar bildandet av sköldkörtelhormon och för tidig pubertet behandlas med mediciner som förhindrar utsöndringen av könshormoner. Barn med otillräcklig produktion av könshormoner kan tillföras dessa så att tillväxt och utveckling blir så nära den normala som möjligt. I en del fall finns det ingen bra behandling. Behandlingen riktas då mot andra problem som sjukdomen medför.

Oavsett vilket, bör det erbjudas psykologiskt stöd för dem som behöver det. Att vara annorlunda än andra barn kan vara belastande. Behandlande läkare och barnets närmaste bör tänka på detta för att säkerställa optimal fysisk och psykisk hälsa.


Annons
Annons
Annons