Fakta | Barn

Barns hälsa


Uppdaterad den: 2012-10-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Medfödda sjukdomar/avvikelser

Vissa barn har medfödda hälsoproblem. Andra har problem som uppstått i samband med födseln. Dessa tillstånd upptäcks inte alltid direkt. Det kan finnas flera orsaker. Vissa medfödda sjukdomar kan behandlas. Psykologiska störningar och skador i nervsystemet, liksom ögon- och öronproblem, kan orsaka inlärningssvårigheter.

Infektionssjukdomar

Luftvägsinfektioner står för nästan hälften av alla sjukdomar under barnaåren. Tarminfektioner är också vanliga, men andra sjukdomar i mag-tarmkanalen är sällsynta. Till skillnad från sjukdomar i luftvägar och tarmsystem är blod- och urinvägsbesvär svårare att upptäcka för att de ger få och vaga symtom. Tecken på muskel-, ben- och ledsjukdom kräver ofta snabb behandling.

Infektionssjukdomar dominerar sjukdomsspektrat hos barn. I dag har vården ändå bättre kontroll över infektionerna än förr. Det beror på bättre hygien och ett framgångsrikt vaccinationsprogram.

Annons
Annons

Milstolpar i ett barns utveckling

Barn tillägnar sig i regel mentala och fysiska färdigheter i samma ordningsföljd. Till exempel kommer ett barn inte att stå innan det har lärt sig att gå. Men tidpunkten för när barnet behärskar de här färdigheterna varierar enormt. Åldersangivelserna för när barnet behärskar de angivna milstolparna nedan måste därför tas med en stor nypa salt.

6 veckor

Barnet ler

Annons
Annons

9─10 veckor

Rullar över från sidan till rygg

3─4 månader

Lyfter huvudet när det ligger på magen

6 månader

Sitter upp med stöd

9 månader

Kan sätta sig upp

9─10 månader

Säger enkla tvåstaviga ord som "mamma" och "pappa"

12 månader

Förstår enkla kommandon

12 månader

Kan stå utan stöd i en sekund eller två

18 månader

Försöker att äta med sked

18 månader

Går utan hjälp

18 månader

Kan bygga ett torn med tre klossar

2 år

Kan ha kontroll över urin och avföring

3 år

Talar med enkla meningar

3 år

Klär av och på sig med lite hjälp

5 år

Kan rita en figur med huvud, kropp, armar och ben


Annons
Annons
Annons