Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Rätt läkemedel och rätt dos i rätt tid

Det kan vara livsavgörande att ge barnet läkemedel när hen behöver det. Det är då viktigt att känna till läkemedlet, hur det ska ges och eventuella biverkningar.


Uppdaterad den: 2019-01-12

Annons

Innan man ger ett läkemedel är det mycket viktigt att veta:

 • Vilket slags läkemedel man ger.
 • Hur läkemedlet ska ges.
 • Varningssignaler som tyder på eventuella biverkningar.
 • Att läkemedlet används enligt anvisningar från barnets läkare.

Då det gäller antibiotika är det viktigt att genomföra kuren även om barnet verkar friskt innan kuren är avslutad. Detta för att undvika att det uppstår bakterier som har blivit resistenta (motståndskraftiga) mot den typ av antibiotika som används.

Som vuxen får man under inga omständigheter själv diagnostisera och prova sina egna läkemedel på barnet. Barn behöver ofta helt andra doser än vuxna och det är inte så enkelt som det kanske kan verka. Barn är inte små vuxna. Därför kan man inte bara halvera en vuxendos – om barnet väger hälften så mycket. Det finns många skillnader mellan barn och vuxna, till exempel vad gäller hur mycket vatten kroppen innehåller och hur vi reagerar på olika läkemedel.

Ställ frågor

Man behöver inte kontakta sjukvården varje gång man vill ge barnet receptfria läkemedel som smärtstillande eller febernedsättande. Men också sådana läkemedel bör användas med stor försiktighet och inte ges i tid och otid.

Före användning ska man försäkra sig om att man har fått anvisningar om korrekt dos för barnet, alltså en dos som är anpassad till barnets ålder och vikt. Det är ett måste att också läsa bipacksedeln noga.

Den som inte har fått tillräcklig information bör ställa följande frågor till sjukvården innan man ger barnet ett läkemedel:

 • Vad är det för läkemedel och vad används det till?
 • Fungerar det ihop med eventuella andra läkemedel som barnet tar?
 • Hur länge och hur ofta ska barnet ta det här läkemedlet?
 • Vad händer om barnet glömmer att ta en dos?
 • Vilka biverkningar kan läkemedlet ge och när kan dessa eventuellt märkas av?
 • Vad gör man om barnet får sådana biverkningar.
Annons
Annons

Viktig information till läkaren

Informera läkaren om barnet:

 • Har allergier.
 • Använder andra läkemedel.
 • Använder naturläkemedel, växtbaserade läkemedel, kosttillskott.
 • Vid misstanke om att barnet röker, dricker alkohol eller använder narkotika.

I dessa ovan uppräknade fall är det mycket viktigt att berätta detta för barnets läkare. Det beror på att vissa läkemedel inte ska kombineras med något av ovanstående.

Om barnet tidigare har fått en allergisk reaktion av ett läkemedel är det viktigt att tala om det för läkaren. Redogör för vilket läkemedel barnet reagerade på och hur det reagerade. Om biverkningarna uppfattas som allvarliga kommer läkaren inte bara att undvika detta läkemedel, utan också andra läkemedel som hen vet kan ge samma reaktion.

En sked är ett dåligt mått

Använd inte en vanlig sked för att dosera läkemedel. Skedarnas storlek varierar.

Använd alltid:

 • Mätsked
 • Mätbägare
 • Doseringsspruta

Detta ger en säkerhet om att läkemedelsdosen blir korrekt.

Annons
Annons

Förvaras utom räckhåll för barn

Alla läkemedel ska självfallet alltid förvaras utom räckhåll för barn. Använd gärna ett låsbart medicinskåp.

I regel står det på förpackningen hur läkemedlet ska förvaras och hur lång hållbarhet det har.

Val av smärtstillande vid muskel- och skelettskador

I en jämförande studie av den smärtstillande effekten av paracetamol, ibuprofen och kodein hos barn i åldern 6–17 år som hade drabbats av en skada på armar, ben, rygg, nacke kom forskarna fram till att ibuprofen gav den klart bästa smärtlindringen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.