Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Stamning, råd för ungdomar och vuxna

Hos ungdomar och vuxna kan stamning utveckla sig till betydliga kommunikationssvårigheter med psykiska följder. Individuella reaktioner knutna till den egna stamningen och kommunikation uppstår ofta.


Uppdaterad den: 2012-10-17

Annons

Det är framför allt logopeder som kan ge direkt hjälp till personer som stammar. Behandlingen av ungdom och vuxna ges i form av direkt hjälp, enskilt och/eller i grupp. Logopeden hjälper till med en målinriktad analys och bearbetning av stamningssymptomen. Både vad gäller själva talet och den emotionella och kognitiva biten, används individualiserade arbetssätt. Ofta rör det sig om en livslång process. Hjälp till självhjälp är en viktig målsättning. Om så önskas kan viktiga samtalspartner inkluderas i samarbetet.

Allmänna råd

  • Prata som vanligt. Visa att du accepterar stamningen/sättet att prata.
  • Var en bra lyssnare. Koncentrera dig på vad som sägs istället för hur det sägs.
  • Håll naturlig ögonkontakt.
  • Följ vanliga artighetsregler i samtalen. Undvik att avsluta ord och meningar för den som stammar. Försök att inte avbryta när hon/han pratar.
  • Försök att ha en öppen inställning till stamningen.
Annons
Annons

Rättigheter/lagar

Professionell bedömning och behandling av stamning och andra talflytstörningar utförs av logopeder. På grundskolan finns tal-/specialpedagoger som kan vara till hjälp. Skolan är skyldig att anpassa undervisningen för att ge eleven möjlighet att nå målen. För elever med funktionshinder är det skolans skyldighet att hitta och använda vägar som främjar elevens lärande.

Om ditt barn eller ungdom behöver hjälp med sin stamning, kontakta skolhälsovård, barnavårdscentral eller logopedmottagning. Som vuxen kontaktar du vårdcentral för remiss till logoped eller vänder dig direkt till en logopedmottagning.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons