Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Tal- och språkutveckling, milstolpar


Uppdaterad den: 2015-02-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

De första 24 månaderna av ett barns liv är en avgörande period för tal- och språkutveckling. Den växande hjärnan har nu bäst förmåga att uppfatta språk. Tidig gurgling övergår i pladder och jollrande, tills barnets första ord kommer som vanligen är "mamma" eller "pappa".

Det är viktigt att vara medveten om att det finns stora variationer i barns tal- och språkutveckling. Milstolpar i barns utveckling av tal och språk tjänar som generella riktlinjer för normal utveckling. De kan också hjälpa läkare och annan vårdpersonal att bestämma om ett barn behöver extra hjälp för att lära sig prata eller använda språk.

Milstolpar vid slutet av 3 månader

 • Börjar jollra.
 • Ler.
 • Börjar härma ljud.
 • Vrider huvudet i riktning mot ljudkälla.
Annons
Annons

Milstolpe vid 6 månader

 • Fönstret för inlärning av alla språk lika lätt börjar stängas.

Milstolpar vid slutet av 7 månader

 • Reagerar på sitt eget namn.
 • Börjar reagera på "nej".
 • Reagerar på ljud genom att själv forma ljud.
 • Använder rösten till att uttrycka glädje och obehag.
Annons
Annons

Milstolpar vid slutet av 12 månader

 • Reagerar på enkla verbala uppmaningar.
 • Reagerar på "nej".
 • Jollrar med varierande tonfall.
 • Säger "mamma" och "pappa" och använder orden på rätt person.
 • Kommer med uttryck som "å-å!".
 • Försöker härma ord.

Milstolpar vid slutet av 18 månader

 • Pekar på ett föremål eller bild när namnet på tinget nämns.
 • Känner igen namn på familjemedlemmar, föremål eller kroppsdelar.
 • Säger 4–6 enskilda ord.

Milstolpar vid slutet av 24 månader

 • Känner till och säger cirka 50 ord med två eller tre stavelser.
 • Använder enkla meningar.
 • Pratar begripligt cirka hälften av tiden.
 • Börjar använda enkla prepositioner som "med" och "för".
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

När bör man kontakta sjukvården?

Oroade föräldrar som är bekymrade över sitt barns talutveckling ska alltid prata med sjuksköterska eller läkare på BVC. Försenad språkutveckling kan ha många orsaker. Dessa kan vara:

Det kan vara aktuellt för sjuksköterska eller läkare att hänvisa barnet till en logoped. Logopeden testar barnets talförmåga. Han eller hon använder en lekliknande test med örontelefoner som kontrollerar nedsatt hörsel eller dövhet. I vissa fall måste det utföras en mer fullständig fysisk och neurologisk undersökning för att klargöra om det föreligger en bakomliggande sjukdom.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons