Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Växtvärk

Växtvärk är ett vanligt och ofarligt tillstånd hos barn. Ofta får barnet smärta i vila, speciellt på kvällen och nattetid. Växtvärk är ett normalt tillstånd som spontant blir bättre efter avslutad tillväxt.


Uppdaterad den: 2022-02-07

Annons

Vad är växtvärk?

Växtvärk är ett vanligt och ofarligt tillstånd hos barn. Det är främst barn i åldern tre till tio år som får växtvärk men tillståndet kan förekomma i alla åldrar. Smärta från rörelseapparaten och bindväv utan känd orsak kallas för växtvärk.

Annons
Annons

Symtom

Det är vanligt att barn med växtvärk klagar över värk i benen och runt knäna som kan variera från sida till sida. Ofta får barnet smärta i vila, speciellt på kvällen och nattetid. Hos vissa barn kan smärtan vara så besvärande att de vaknar på natten. 

Typiskt är även att barnet är opåverkad och välmående under dagen. Barnet kan klara av vanliga aktiviteter som att springa, hoppa och att klättra. Det kan ibland gå flera dagar, veckor eller månader mellan episoder med växtvärk. 

Om barnet skulle börja få ont på dagen, ensidig eller konstant smärta som påverkar daglig aktivitet bör man kontakta vården. 

Orsak

Man har inte hittat någon tydlig orsak till varför barn får växtvärk. Det finns olika teorier men dessa har inte kunnat bekräftas i olika studier. Det man vet är att växtvärk inte verkar ha något samband med tillväxten hos barn trots namnet på tillståndet.

Annons
Annons

Diagnos

Hos de flesta barn behövs ingen läkarkontroll, utan det karakteristiska förloppet brukar vara tillräckligt för att misstänka att värken beror på växtvärk. 

Växtvärk är en så kallad uteslutningsdiagnos. Det vill säga att man utesluter andra orsaker till smärta hos barnet genom en noggrann undersökning och vid behov görs även andra undersökningar som blodprover eller röntgenundersökning. Läkarundersökningen är normal och ofta är det tillräckligt tillsammans med de karakteristiska symtomen för att ställa diagnos på växtvärk.

Andra tillstånd som kan likna växtvärk är bland annat olika infektioner, inflammatoriska sjukdomar och frakturer. Willis-Ekboms sjukdom (WED) eller restless legs (RLS) som det också kallas är ett relativt vanligt tillstånd hos barn och unga. WED/RLS ger oro, pirrningar och en känsla av att det kryper i benen främst på kvällen och kan vara svårt att skilja från växtvärk.

Behandling

I de flesta fall behövs ingen behandling mot växtvärk. Om värken ändå påverkar barnet kan man prova med massage som kan lindra smärtan och även ger trygghet till barnet. Värmebehandling med till exempel en vetekudde kan också hjälpa mot värken. Vid svår smärta kan man prova smärtstillande läkemedel med paracetamol en kort period. 

Prognos

Växtvärk är ett godartat tillstånd som spontant blir bättre efter avslutad tillväxt. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.