Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Stamning – råd för skolbarn

Barnets närstående – föräldrar, lärare och andra – kan vara en viktig hjälp för att förhindra att stamningen utvecklas vidare genom sin inställning.


Uppdaterad den: 2012-10-17

Annons

Barn som stammar bör inte särbehandlas när det gäller regler för uppförande. Nyckeln till lösningen är att ingripa tidigt så att en stamningsutveckling som är på väg åt fel håll kan vändas.

Faktorer som kan påverka stamningen negativt

  • Negativa reaktioner från lyssnaren. Alla typer av reaktioner från lyssnare som antyder osäkerhet, obehag eller kritik, till exempel om lyssnaren ser frånvarande ut eller "stelnar" till.
  • Avbrott eller konkurrens om ordet. Barn som stammar har ofta svårt för att komma igång igen om om de blir avbrutna. Det är också vanligt att ett barn stammar mer när han/hon försöker att komma in i ett samtal eller deltar i ett samtal där det krävs lite kamp för att få uppmärksamhet.
  • Tidspress. Barn som stammar är ofta känsliga för upplevelser av stress eller otålighet från omgivningen.
  • Krävande språkförebilder. Barn kan ha svårt att leva upp till vuxna förebilder som använder ett avancerat språk vad gäller grammatik, meningslängd, begrepp och talhastighet.
Annons
Annons

Följande åtgärder rekommenderas

  • Goda råd för förskolebarn gäller också för skolbarn.
  • Använd tydliga kommunikationsregler: Alla ska vänta på sin tur och inte prata i munnen på varandra. Genom att lära sig att vänta på sin tur och lyssna på varandra kan avbrutna dialoger undvikas.
  • Hitta tid till samtal. Goda talregler gäller alla.
  • Skapa en god talmiljö. Försök att inte ställa för många öppna frågor. I stället för att säga "Vad har du gjort i helgen" kan du säga "Vill du berätta om en händelse som skett i helgen?". På så sätt hjälper du barnet att få struktur.
  • Prata med barnen om högläsning, om hur det känns att läsa högt, om vad som kan göras för att det ska kännas bättre.
  • Sträva efter att skapa en öppen dialog så att ni kan komma överens om saker vid behov.

Om barnet retas eller mobbas ska problemen hanteras omedelbart och tas upp med barnen det gäller. Ett nära samarbete med föräldrar och behandlande logoped är viktigt. Den första kontakten kan vara ett konsultativt föräldrasamtal där föräldrarna får möjlighet att ställa frågor om orsaker, prognos och terapi.

Det viktigaste målet för barnets närstående är att bidra till att stamningen inte utvecklar sig negativt och förebygga negativa reaktioner. Barnet bör uppmuntras till språklig aktivitet för att bevara och stimulera talglädjen.

Rättigheter/lagar

Rätten till hjälp är förankrad i skollagen och läraren ska utgå från varje individs behov och förutsättningar. Om du märker att ditt barn stammar kontakta skolhälsovård, barnavårdscentral eller logopedmottagning.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.