Fakta | Barn

Svullna lymfkörtlar hos barn, patientrådgivning


Uppdaterad den: 2012-12-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är svullna lymfkörtlar hos barn?

Om lymfkörtlar

 • Lymfkörtlar hittar vi först och främst på halsen, i armhålorna och i ljumskarna.
 • Lymfkörtlarna är en viktig del av kroppens immunförsvar.
 • Normala körtlar varierar mycket i storlek. När vi till exempel angrips av ett halsvirus aktiveras lymfkörtlarna på halsen för att förhindra en allvarlig halsinfektion. Som en följd av aktiveringen växer lymfkörtlarna, de blir svullna, och man kan lätt känna och ibland även se lymfkörtlarna. Lymfkörteln blir samtidigt öm.
 • När infektionen är över avtar lymfkörteln i storlek och blir mindre framträdande.
 • Svullna lymfkörtlar är med andra ord ett tecken på att lymfkörtlarna gör sitt jobb.

Förekomst

 • Är mycket vanligt hos barn.
 • Förekommer vid en rad olika sjukdomar.

Viktiga förhållanden att känna till

 • Hos barn är svullna lymfkörtlar oftast ett uttryck för ett godartat tillstånd och man behöver sällan utreda dessa barn.
 • Svullna lymfkörtlar i ett avgränsat område, till exempel i den ena armhålan, beror på lokal, akut eller kronisk inflammation, exempelvis från ett inflammerat sår.
 • Om lymfkörtlarna är svullna både på halsen, i armhålorna och i ljumskarna beror det på en allmän infektion som oftast är orsakad av virus. I mycket sällsynta fall kan det vara fråga om cancer.

De vanligaste orsakerna

Lokal lymfkörtelsvullnad

 • Beror i regel på lokala infektioner, till exempel i halsen och på huden.
 • Halskatarr (faryngit):
  • Svullna lymfkörtlar på halsen
  • Barnet är förkylt, kan vara gnälligt, men är inte påtagligt sjukt
 • Halsinfektion:
  • Ger svullna lymfkörtlar på samma sida
  • Barnet är påtagligt sjukt med hög feber och sväljsvårigheter
 • Inflammerade sår:
  • Ger svullnad och inflammationsreaktion i angränsande lymfkörtlar
 • Hudinfektioner, till exempel:
  • Rosfeber (erysipelas) – ett avgränsat hudområde som är tydligt rött och svullet, ofta i ansiktet
  • Svinkoppor (impetigo) – kan påminna om varfyllda kvisslor, ger ofta kraftig lokal lymfkörtelsvullnad
 • Eksem:
  • Kan ge förstorade lymfkörtlar
 • BCG-vaccination:
  • Lymfkörtlarna i armhålan kan svullna efter vaccinering

Allmän lymfkörtelförstoring

 • Röda hund:
  • Ger ofta förstorade och ömma lymfkörtlar bakom öronen
 • Körtelfeber, mononukleos:
  • Yttrar sig som en långdragen halsfluss som inte blir bättre med antibiotika

Sällsynta orsaker

 • Reumatiska sjukdomar:
  • Kan ge förstorade lymfkörtlar hos barn
 • Leukemi:
  • Kan ge förstorade lymfkörtlar
  • Ofta är blodvärdet lågt (barnet är blekt), de vita blodkropparna är få (barnet får lätt infektioner) och blodplättarna (trombocyterna) är få (barnet får lätt blåmärken och hudblödningar). Ofta smärtor i benen
 • Elakartad lymfkörtelförstoring:
  • Den vanligaste presentationen är en förstorad oöm lymfkörtel, oftast i nacken eller armhålan
  • 5 % har ytterligare symtom som feber, viktminskning, nattsvettningar, klåda och slapphet
 • Elakartade tumörer:
  • Elakartade tumörer i testiklar, muskler eller skelett (sarkom) ger till en början lymfkörtelsvullnad i områdena närmast tumören

Vad kan man göra själv?

 • Svullna lymfkörtlar kräver i de flesta fall ingen behandling. De är ett tecken på att kroppens försvar mot infektioner fungerar. När "faran är över" går svullnaden ned igen av sig själv.

När ska man söka vård?

 • Lymfkörtlar som varit svullna en längre tid bör undersökas av läkare även om orsaken nästan alltid är ofarlig.
 • Svullna lymfkörtlar och ett klart nedsatt allmäntillstånd bör undersökas av läkare.
 • Vid svullna lymfkörtlar +/- hudblödningar +/- frekventa infektioner +/- blodbrist ska man kontakta läkare snarast.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur snabbt har de svullna lymfkörtlarna kommit?
  • Infektioner ger snabbt svullna lymfkörtlar, medan elakartad sjukdom ofta tar längre tid
 • Hur länge har lymfkörtlarna varit svullna?
  • Om lymfkörtlarna har varit svullna en längre tid ökar sannolikheten för allvarligare sjukdom, men de flesta barn med körtlar som har varit svullna länge har ändå inte en allvarlig sjukdom
 • Är lymfkörtlarna ömma?
  • Ömma lymfkörtlar är vanligare vid infektioner än vid elakartad sjukdom
 • Uppstod de svullna lymfkörtlarna i samband med en infektion?
  • Ett tydligt samband med infektion talar för "normal" lymfkörtelsvullnad
 • Har barnet nyss vaccinerats?
  • Flera vacciner ger en lokal eller allmän lymfkörtelsvullnad
 • Kan barnet ha tuberkulos?
  • Det är en sällsynt orsak till ihållande svullna lymfkörtlar i Sverige, men är högaktuellt för barn som är födda i andra länder
 • Har barnet precis börjat ta nya läkemedel?
  • Flera läkemedel kan utlösa svullnad i lymfkörtlarna
 • Har barnet utslag?
  • Utslag ses ofta vid allmänna infektioner som är relaterade till svullna lymfkörtlar
  • Atopiskt eksem kan ge svullna lymfkörtlar
 • Sitter svullnaderna symmetriskt, på båda sidor?
  • Generellt svullna lymfkörtlar vid allmän infektion uppvisar oftast en symmetrisk svullnad
  • Lokalt svullna lymfkörtlar på grund av lokal infektion har oftast en tydlig orsak
  • Svullna lymfkörtlar till följd av elakartad sjukdom har ofta asymmetrisk utbredning

Undersökningar

 • Undersökningarnas omfattning beror på sjukdomshistorien. Om det finns en uppenbar, lokal orsak behöver inte läkaren göra så mycket.
 • Vid allmänt svullna lymfkörtlar utan känd orsak är det aktuellt att genomföra en allmän undersökning av barnet.
 • Om diagnosen är oklar kan det bli aktuellt att ta blodprover för att mäta blodvärdet (Hb), antal vita blodkroppar, antal blodplättar (trombocyter), sänka och CRP.
 • Eventuella andra prover beror på vilka diagnoser man vill utesluta eller påvisa.
 • Ibland behöver man komma tillbaka för kontroll, till exempel efter tre–fyra veckor, för att se hur lymfkörtlarna har utvecklat sig.

Remiss

 • Om diagnosen är oklar.
 • Om man påvisar sjukdom som kräver specialistbehandling.
 • Ibland kan ett vävnadsprov ge svar om varför lymfkörteln är förstorad. 

Annons
Annons
Annons