Expert

Reidar Grönneberg

  • docent, överläkare och specialist inom allergi-och lungsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
  • lungklin KS
  • Medlem sedan: 2008-06-08
Jag är specialist inom allergi-och lungsjukdomar och arbetar som överläkare vid Lung-och allergi kliniken med medicinskt ansvarsområde för vuxenallergologin och kliniskt allergicentrum inom Karolinska Universitetssjukhuset. Jag har mångårig klinisk erfarenhet av astma och luftvägsallergier och specifik immunterapi (allergivaccination) och är även medlem i LÄKSAKS expertgrupp för luftvägs-och allergisjukdomar och SPESAK (specialsakkunnig) inom allergisjukdomar inom SLL.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons