Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

lungcancer bild mitten

Enkätundersökning om lungcancer

Denna undersökning syftar till att öka kunskapen om vården för personer med lungcancer. Vi vill förstå hur vårdsystemet fungerar för dessa patienter, om lagstadgade skyldigheter efterlevs och om det finns områden inom lungcancervården som kan förbättras.

Följande grupper kan delta i enkätundersökningen:

  • Personer som har lungcancer

  • Personer som är närstående till någon med lungcancer

Svara på enkäten

De svar du lämnar är anonyma och kommer användas tillsammans med andra personers svar för att ge ökad kunskap om hur patientlagen efterföljs. All information som Netdoktor samlar in behandlas konfidentiellt. De svar du lämnar kan komma att användas i sammanställningar, i statistiskt syfte, och i sammanfattande rapporter som kan publiceras i form av artiklar. Resultaten kan också  ligga till grund för nya projekt och utbildningar. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.