Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

Patientlagen 2Enkät om patientlagen

1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft, vars syftet var att stärka patientens ställning i vården och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Tanken med patientlagen var också att samla alla bestämmelser som rör patienter på ett och samma ställe för att tydliggöra vad som gäller på området.  Med den här enkäten vill Netdoktor undersöka hur patientlagen efterföljs av hälso- och sjukvården, samt hur bra du som patient känner till lagen. 

Att svara på alla frågor i enkäten tar cirka fem minuter.

Tack för att du vill bidra!

Svara på frågorna

De svar du lämnar är anonyma och kommer användas tillsammans med andra personers svar för att ge ökad kunskap om hur patientlagen efterföljs. All information som Netdoktor samlar in behandlas konfidentiellt. De svar du lämnar kan komma att användas i sammanställningar, i statistiskt syfte, och i sammanfattande rapporter som kan publiceras i form av artiklar. Resultaten kan också  ligga till grund för nya projekt och utbildningar.

 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.