Fakta | Demens

Symtom på demens

Det är ofta de som känner personen väl som är de första att uppmärksamma tidiga tecken på demens.

Uppdaterad den: 2014-01-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Hur ser de tidiga symtomen ut?

De som känner patienten väl, och särskilt den som bor tillsammans med en person som utvecklar demens, är ofta de första att uppmärksamma att något är fel. Personen glömmer överenskommelser och telefonnummer, blir likgiltig inför sin egen hygien och klädsel, behöver ständigt påminnas om vad som ska göras och frågar upprepade gånger om samma saker.

Det är också vanligt att personen inte minns ny information på samma sätt som tidigare. Det beror på att inlärningsförmågan är reducerad. Det är typiskt att personen minns saker som inträffat för länge sedan betydligt bättre än aktuella händelser. Det är som om hjärnan saknar "lim" att klistra fast ny information med.

En del får problem med talet. De hittar inte de rätta orden eller rätt formuleringar. Andra får stora problem med att hantera redskap, till exempel att använda en skruvmejsel, en hammare eller ett köksredskap. Att köra bil kan orsaka problem eftersom patienten får svårare att hantera plötsliga händelser i trafiken.

Annons
Annons

Före denna fas, med tydliga minnesstörningar och tecken på de intellektuella förmågorna är nedsatta, går många personer med begynnande demens igenom en svår period av ångest, osäkerhet och depression som är förknippad med oförmågan att hantera vardagens små och stora utmaningar. Personen reagerar då ofta med att dra sig tillbaka och undvika kontakt med andra.

Personlighetsförändringar

Personlighetsförändringar kan uppstå. Människor som tidigare med liv och lust varit engagerade i familjeangelägenheter, i barnbarns och vänners liv kan tappa sitt engagemang. Andra tappar sitt intresse för att följa med i nyhetsflödet eller slutar med tidigare hobbyer. Initiativlöshet och rastlöshet, med bristande förmåga att fylla tiden med något meningsfullt, är något många närstående kan berätta om.

En del patienter blir "besvärliga" och kritiserar sin familj och grannarna, kanske för att de själva tappar bort saker och tror att de blivit bestulna när de inte hittar dem. Irritabilitet och ilska är vanligt hos personer med demens.

Annons
Annons

Andra tillstånd med liknande symtom

Symtom på depression kan till en början likna en demenssjukdom. Patienten drar sig tillbaka, tappar intresset för tidigare aktiviteter och har ofta försämrat minne. Om det rör sig om en depression kan patienten bli helt frisk efter behandling med läkemedel. Det är emellertid ganska vanligt att en person samtidigt har symtom på både demens och depression och en grundlig läkarundersökning är nödvändig för att kunna skilja de två tillstånden åt.

Akut förvirring är ett tillstånd med symtom som liknar dem som ses vid demens, men som kan uppstå på grund av kroppslig skada eller sjukdom (till exempel vid höftfraktur, stroke, infektioner och hjärtsvikt). En del läkemedel kan också utlösa förvirringstillstånd. Dessa symtom uppstår snabbt och förbättras när den utlösande orsaken behandlas.

Varför är diagnosen så viktig?

Dessvärren finns det ännu inte någon behandling som återställer hjärnans funktioner för den som drabbats av en sjukdom som orsakar demens. Men det är viktigt med en läkarundersökning och att ställa diagnos av flera skäl.

  1. Det går att upptäcka eventuella andra, behandlingsbara orsaker till minnessvikt, till exempel akut förvirring, depression, tumörer, infektioner, låg ämnesomsättning, vitamin B12-brist och läkemedelsbiverkningar.
  2. Man kan behandla symtom som hallucinationer, vanföreställningar, ångest och depressiva symtom.
  3. De patienter som kan ha nytta av mediciner som utvecklats särskilt för demens av alzheimer-typ kan få hjälp. Dessa läkemedel kan inte bota eller hejda sjukdomen men kan ibland lindra vissa symtom, vilket gör att patienten kan fungera bättre under en tid. När det gäller demens på grund av sjukdom i hjärnans blodkärl kan patienten få läkemedel (acetylsalicylsyra) som kan förebygga nya fall av stroke och därmed hindra vidare försämring.
  4. Sjukvården kan ge korrekt information till patient och närstående, vilket är lättare när en säker diagnos är ställd.
  5. Det blir lättare för patienten att få tillgång till omsorg i hemmet då det finns en fastställd diagnos. Det är också enklare att anpassa åtgärderna.

Annons
Annons
Annons