Fråga Doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Fråga: Ansträngningsutlösta andningsbesvär utan diagnos?

Min mamma är 70 år, alltid månat om hälsa och om motion, pigg och vital som en 50-åring, men, sedan ca 1/2 år får hon kraftigt ansträngningsutlösta andningsbesvär när hon går i trappor, uppför backar etc. så att hela bröstkorgen häver sig. Detta hindrar henne naturligtvis från att vara fysiskt aktiv mer än promenader/cykling. Hon får i samband med det också torrhosta och brukar kunna ha långa utdragna hemska hostinfektioner. Hon slutade röka för ca 30 år sedan och har snusat fram till för två år sedan. Hon är utredd med olika blodprover, lungrtg, EKG, bltr mm och allt är ua. Enl. spirometriundersökning hade hon dock under normalt när det gäller utandning och trots försök med Bricanyl-spray så blev inte värdet bättre. Hon blev senare uppringd av dr som ordinerade henne att använda cortison-spray i 3 månader för att se om det kunde ha någon effekt. Jag tycker att det kändes otillfredsställande att hon inte fick någon diagnos (astma, KOL annat) och undrar om det nödvändigtvis behöver vara lungorna som det är fel på? Kan det finnas något dolt hjärtfel? Hennes mamma dog ung i sviter av stroke. Sommaren 2007 föll min mamma handlöst utan förvarning på gatan utan att ha snubblat och slog sig illa men sökte ingen sjukvård. Borde hon inte utredas vidare? Kan arbets-EKG ge ett bättre svar?

Svar:

Samtliga dina förslag verkar väl underbyggda typ arbetsprov och att säkerställa KOL eller astma där långvarig hosta före 45-årsåldern oftare är relaterad till astma diagnos. I kanske hälften av fallen, åtminstone vid ungdomsastma, påvisas allergisk bakgrund, ibland ser vi blandformer alltså först astma och sen tillkomst av KOL pga rökningen. Vid misstanke på dolt hjärtfel bör ultraljud hjärta göras. Såväl arbetsprov som ultraljud görs i regel på fys lab och husläkare kan skriva remisserna vid behov.

Vänlig hälsning
Doc Reidar Grönneberg

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons