Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vilka är symtomen vid Parkinsons sjukdom?

Parkinsons sjukdom debuterar och fortskrider gradvis, i takt med att de dopaminproducerande cellerna i hjärnan minskar, och det kan ta flera år innan diagnosen ställs. Sjukdomsförloppet kan skilja sig en hel del mellan olika personer; alltifrån att symtomen blir påtagliga efter några år till att man endast har lindriga symtom betydligt längre.


Uppdaterad den: 2024-01-05

Annons

I början av sjukdomsförloppet är trötthet vanligt förekommande. Många beskriver också en lätt sjukdomskänsla i kroppen. Man kan känna sig darrig, få skakningar och ha svårigheter att resa sig från sittande position.

Man kan också få en förändrad röst och en krampaktig handstil. Det är också vanligt att man blir mer lättirriterad och/eller deprimerad utan någon uppenbar anledning.

Ofta är det familj och vänner som lägger märke till symtomen innan man gör det själv. De kan exempelvis notera att ansiktet blir mindre uttrycksfullt (så kallat maskansikte) samt att ens rörelser blir stelare och gången mer ostadig.

När sjukdomen fortskrider blir de karakteristiska skakningarna mer påtagliga och vardagliga sysslor kan bli svårare att utföra. Skakningar i händerna kan göra det svårt att exempelvis hålla en kaffekopp stilla eller hålla en tidning tillräckligt stilla för att kunna läsa den.  

Vid Parkinsons sjukdom är de ofrivilliga skakningarna vanligtvis mest intensiva när kroppen är avslappnad. De flesta personer med Parkinsons sjukdom söker hjälp första gången på grund av darrningarna.

Huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom

Det finns fyra symtom som är karakteristiska för sjukdomen (läs mer om dessa symtom längre ner i texten). Dessa symtom kan också orsakas av andra sjukdomar än Parkinsons sjukdom. Diagnosen Parkinsons sjukdom förutsätter parkinsonism präglat av långsamma rörelser i kombination med antingen stela rörelser och/eller skakningar i vila (vilotremor) samt att förlopp och associerade symtom är förenliga med Parkinsons sjukdom.

Hur Parkinsons sjukdom yttrar sig varierar mycket mellan olika individer, vilket innebär att olika symtom kan dominera hos olika personer. För vissa försämras tillståndet under kort tid, medan det hos andra kan gå flera år innan de upplever betydande besvär. 

I de tidiga stadierna är symtomen på rörelseapparaten ofta ensidiga. Symtomen som först dyker upp påverkar då ena kroppshalvan, såsom ena sidans arm och ben.

Parkinsonism och Parkinsons sjukdom

Parkinsonism är när man har symtom som: 

  • stelhet (rigiditet)

  • skakningar (tremor)

  • minskad rörlighet (hypokinesi) 

  • långsamma rörelser (bradykinesi). 

Parkinsonism kan uppstå när det uppstått skador eller sjukdomar i delar av hjärnan, som påverkar dopaminsystemet och som är viktiga för kontrollen av våra rörelser.

Det finns alltså flera olika sjukdomar med parkinsonism, och Parkinsons sjukdom är en av dem. När Parkinsonliknande symtom orsakas av exempelvis en stroke eller på grund av biverkningar av läkemedel, kallas det för sekundär parkinsonism. 

Atypisk parkinsonism (som tidigare kallades Parkinson plus) är en beteckning på sjukdomar som inkluderar parkinsonism och neurologiska problem som inte passar in på diagnosen Parkinsons sjukdom.

För att diagnosen Parkinsons sjukdom ska kunna ställas ska ett antal kriterier vara uppfyllda, man tittar då på vilka symtom personen har, vilken effekt läkemedelsbehandlingen har samt hur sjukdomen utvecklas över tid. Sjukdomsförloppet är oftast helt annorlunda för de andra sjukdomarna som till en början kan likna Parkinsons sjukdom.  

Eventuella undersökningar och utredningar som görs vid misstanke om Parkinsons sjukdom görs ofta om läkarna misstänker eller vill utesluta någon av de andra åkommorna som kan ge liknande symtom.

Annons
Annons

Typiska symtom på Parkinsons sjukdom

Skakningar

Ofrivilliga skakningar eller darrningar, så kallad tremor, är ofta det mest dominerande symtomet vid Parkinsons sjukdom. Symtomen är ofta till en början ensidiga, som skakningar i en hand eller i ett ben. Tremor kan exempelvis synas i tummen och pekfingret som rör sig fram och tillbaka i en bestämd takt, ungefär 3–5 gånger per sekund, ibland kallat "pillertrillarskakning". 

Skakningarna är tydligast när man vilar (vilotremor) eller känner sig stressad. I de flesta fall försvinner skakningarna oftast när man rör på sig.  Med sjukdomens fortskridande kan tremorn sprida sig till andra kroppsdelar och kan exempelvis drabba fötter, ben och ansikte, men vanligen inte huvudet. 

Stela rörelser

De flesta personer med Parkinsons sjukdom upplever en form av muskelspänning, en stelhet (rigiditet). Det kan kännas som om något gör motstånd mot rörelserna. 

På ena sidan av en led finns muskler som ska böja leden, och på den andra sidan sträcker musklerna istället ut leden. När man exempelvis ska böja knäleden, drar de muskler som böjer knäet ihop sig (flexion), medan musklerna som sträcker ut knäet (extension) slappnar av. 

Vid Parkinsons sjukdom tar musklerna som utför sträckning emot signaler om att dra ihop sig. När man ska böja knäet måste man därför kämpa emot kraften från den motsatta muskeln, och det gör att det känns tungt att göra vissa rörelser och/eller att rörelsen blir ryckig. 

Mindre och långsammare rörelser

Många med Parkinsons sjukdom upplever svårigheter med att röra kroppen som förut. Rörelserna kan bli mindre och svårare att ”sätta igång” (hypokinesi). Ett annat symtom är långsamma rörelser (bradykinesi). Dessa problem kan variera kraftigt hos samma person och leda till det så kallade on-off-fenomenet, där svårigheterna ibland är extremt uttalade medan de andra gånger är obefintliga. Det kan resultera i stora hinder i vardagliga aktiviteter som påklädning och tvätt, som plötsligt blir mycket svårare och mer tidskrävande.

Dålig balans

Om man har Parkinsons sjukdom kan man uppleva problem med balans och koordination, vilket kallas postural instabilitet. Man kan behöva luta sig framåt eller bakåt vid upprätt ställning och det kan kännas som om man riskerar att falla framåt när man går, vilket ibland resulterar i snabbare steg för att återfå balansen. Det skapar en speciell gångstil där man trippar framåt med huvudet först, vilket är en karakteristisk rörelse hos personer med Parkinsons sjukdom. Med tiden kan postural instabilitet göra det svårt att gå, och då kan man få hjälp med hjälpmedel som rollatorer eller rullstolar för att underlätta rörligheten.

Andra symtom på Parkinsons

En rad andra symtom kan förekomma vid Parkinsons sjukdom. Vissa patienter märker inte av dessa symtom, medan andra är mer besvärade av dem än av huvudsymtomen.

Depression

Många som har Parkinsons sjukdom upplever depression, vilket ibland kan börja tidigt under sjukdomsförloppet. Dessutom kan vissa av de vanligaste läkemedlen som används för att behandla Parkinsons sjukdom förstärka depressionssymtomen.

Känslomässiga förändringar

En del personer som lever med Parkinsons sjukdom upplever ångest eller känslor av otrygghet. Andra kämpar med bristande initiativ, pessimism eller sämre motivation. Att bli mer irriterad än vanligt är också ett vanligt förekommande symtom hos många. Detta kan av närstående upplevas som en personlighetsförändring hos den drabbade.

Minnesförlust och långsam tankegång

Hos vissa personer med Parkinsons sjukdom kan tankeprocessen bli långsammare, vilket kan göra att man behöver längre tid för att överväga och svara på saker. Symtomen kan delvis bero på sjukdomen eller vara en del av depressionssymtomen. Förmågan att dra logiska slutsatser försvagas inte, det är bara själva tankeprocessen som går lite långsammare.

De flesta upplever någon form av försämring av mentala funktioner, där cirka en tredjedel upplever minnesproblem vid tidpunkten för diagnosen. Åtta år efter Parkinsondiagnosen har omkring tre fjärdedelar utvecklat parkinsondemens i olika grad.

Svårigheter att tugga och svälja

Vissa med Parkinsons sjukdom upplever svårigheter med att tugga och svälja vid, vilket kan resultera i att mat och saliv kvarstår i munnen.

Problem med talet

Ungefär hälften av personer med Parkinsons sjukdom upplever talproblem. Det kan visas som monotont tal, tvekan, upprepning eller extremt snabbt tal. Artikulationen kan bli mindre tydlig och ansiktsmimiken kan bli mindre uttrycksfull, vilket också kan göra det svårare att kommunicera. 

Vattenkanstningsproblem och förstoppning

Vissa personer med Parkinsons sjukdom kan uppleva problem som inkontinens eller svårigheter att tömma blåsan. Förstoppning är också vanligt förekommande. Dessa problem uppstår på grund av störningar i regleringen av musklerna i urinblåsan och tarmen.

Sömnproblem

Sömnsvårigheter är vanliga vid Parkinsons sjukdom och tar olika former. Många lider av insomni, vilket innebär svårigheter att somna, täta uppvaknanden och en känsla av att inte vara utvilad samt trötthet under dagarna. För vissa är det svårt att somna på kvällen eller att de vaknar flera gånger under natten, medan andra störs av obehagliga drömmar. Andra har problem med ”myrkrypningar” i benen, så kallade restless legs.

Andra symtom och problem

Andra vanliga problem vid Parkinsons sjukdom kan vara nedsatt luktsinne, vilket drabbar cirka 70 procent av personer med sjukdomen. Sämre luktsinne kan också göra att smaken förändras. Vissa får också försämrat färgseende, upplever värmekänslor, vallningar, ökad svettning eller en brännande känsla i benen.

Annons
Annons

    Källor

  • Medibas, Parkinsonförbundet

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.