Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

prostatacancer enkat2

Enkätundersökning om prostatacancer

Denna undersökning syftar till att öka kunskapen om vården för personer med prostatacancer. Vi vill förstå hur vårdsystemet fungerar för dessa patienter, om lagstadgade skyldigheter efterlevs och om det finns områden inom prostatacancervården som kan förbättras.

Följande grupper kan delta i enkätundersökningen:

  • Personer som har prostatacancer

  • Personer som är närstående till någon med prostatacancer

Starta enkäten

De svar du lämnar är anonyma och kommer användas tillsammans med andra personers svar för att ge ökad kunskap om hur lagar om vårdens skyldigheter efterföljs. All information som Netdoktor samlar in behandlas konfidentiellt. De svar du lämnar kan komma att användas i sammanställningar, i statistiskt syfte, och i sammanfattande rapporter som kan publiceras i form av artiklar. Resultaten kan också  ligga till grund för nya projekt och utbildningar. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.