Quiz: Vad vet du om rökning?

De flesta vet att risken för att drabbas av sjukdomar som hjärtinfarkt, lungcancer, stroke och KOL minskar om du slutar röka. Behöver du ändå kämpa för att hitta motivationen till att sluta? Vi hjälper dig på traven med vårt quiz om rökningens effekter. Starta testet genom att besvara första frågan.