Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Japansk encefalit – Oförutsägbar risk, allvarliga konsekvenser

Japansk encefalit orsakas av ett virus som sprids till människa via myggstick i Asien. 


Valneva

Japansk encefalit – länder med risk att smittas

Japansk encefalit 2

Endemiska länder för japansk encefalit. Sedan mars 2022 pågår även ett utbrott av sjukdomen i Australien, där viruset spridits till ett flertal delstater. Över 40 fall av japansk encefalit har registrerats och sex personer avlidit (september 2022).

Symtom 

Sjukdomen startar oftast med influensaliknande symtom och kan ge hjärninflammation, som i sin tur kan orsaka kramper och förlamningar. Japansk encefalit är den största anledningen till viral neurologisk sjukdom i Asien, och de flesta länder i de endemiska områdena har infört vaccination mot viruset i nationella barnvaccinationsprogram. De flesta som smittas av viruset utvecklar inga symtom, men hos de som drabbas av symtomatisk japansk encefalit har sjukdomen en hög dödlighet – upp till en tredjedel avlider. För de som överlever sjukdomen finns risk för bestående neurologiska skador.

Läs mer om japansk encefalit här »

Risk att smittas

Risken att drabbas av japansk encefalit som resenär är generellt liten, men om du drabbas finns ingen specifik behandling. Smittrisken är störst vid längre tids vistelse på landsbygd, men nästan hälften av alla fall bland resenärer rapporterade mellan 1992 och 2014 var för resor kortare än 4 veckor. Även fall i stadsmiljö förekommer. Risken för japansk encefalit för resenärer till Asien är oförutsägbar och kan därför vara svår att uppskatta. Skyddsåtgärder som myggnät och myggstift är viktiga men inte alltid tillräckliga. 

Vaccination ger bästa skyddet mot japansk encefalit

Det går att vaccinera sig mot japansk encefalit från 2 månaders ålder. För att få ett fullgott skydd mot sjukdomen bör du som är över 18 år påbörja din vaccination minst 2 veckor innan avresa, medan yngre behöver 5 veckor. Kontakta en vaccinationsmottagning för att få mer information om vaccination mot japansk encefalit.

Vaccinera dig mot kolera

Valneva Sweden AB, 105 21 Stockholm, september 2022


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons