Japansk encefalit - riskområden

Japansk encefalit – Oförutsägbar risk, allvarliga konsekvenser

WHO beräknar ca 68 000 fall av japansk encefalit i Asien varje år.


Innehållet är framtaget av: Valneva Sweden AB

Japansk encefalit (JE) orsakas av ett virus som sprids till människa via myggstick. Myggan är oftast aktiv från sen eftermiddag till gryning. Sjukdomen startar oftast med influensaliknande symtom och kan ge hjärninflammation om i sin tur kan orsaka kramper och förlamningar. Av de som drabbas av symtomatisk JE har sjukdomen en hög dödlighet. JE är den största anledningen till viral neurologisk sjukdom i Asien varför fler och fler länder i endemiska områden inför vaccination mot JE i barnvaccinationsprogrammet.  

 Riskområden för japansk encefalit  Tid på året med störst risk för smitta
 Australien  Huvudsakligen febr-april (dec-maj)
 Bangladesh  Maj-okt
 Bhutan  Okänt, antagligen som Nepal juni-okt
  Brunei Darussalam  Okänt, antagligen året runt
 Cambodja  Året runt, topp maj-okt
 Taiwan  Maj-okt
 Indien  Norra maj-okt, Södra året runt
 Indonesien  Året runt
 Japan  Juli-okt
 Kina  Maj-okt, topp juli-aug
 Syd-Korea  Maj-okt
 Nord-Korea  Okänt, antagligen maj-okt
 Laos  Året runt, topp juni-sept
 Malaysia  Året runt
 Myanmar/Burma  Okänt, antagligen maj-okt
 Nepal  Juni-okt
 Pakistan  Okänt, antagligen högst risk maj-okt
 Papua Nya Guinea  Okänt, antagligen året runt
 Philippinerna  Året runt, topp april-aug
 Ryssland  Juli-sept
 Singapore  Året runt
 Sri Lanka  Året runt
 Thailand  Södra året runt, norra maj-okt
 Vietnam  Södra året runt, norra maj-okt
 Öst-Timor  Okänt, antagligen året runt

 Tabellen är baserad på Table 1, Lindquist. Recent and historical trends in the epidemiology of JE and its implication for risk assessment in travellers. Journal of Trav. Med 2018, vol 25, Suppl 1 

Få blir helt återställda 

Av de som drabbas av symtomatisk japansk encefalit blir endast en tredjedel fullständigt återhämtade. En tredjedel avlider av sjukdomen medan en tredjedel får bestående neurologiska skador.

Vaccination ger bästa skyddet mot japansk encefalit

Risken att drabbas av JE som resenär är generellt liten, men om olyckan är framme finns ingen specifik behandling. Smittrisken är störst vid längre tids vistelse på landsbygd, men 44 % av alla fall bland resenärer rapporterade mellan 1992 och 2014 var för resor kortare än 4 veckor. Även fall i stadsmiljö förekommer. Risken för JE för resenärer till Asien är oförutsägbar och kan därför vara svår att uppskatta. Enbart skyddsåtgärder som myggnät och myggstift, är inte alltid tillräckligt för att förhindra infektion. Vaccination ger bästa skyddet mot JE.

Vaccin mot japansk encefalit

Det går att vaccinera sig mot japansk encefalit från 2 månaders ålder. För att få ett fullgott skydd mot sjukdomen bör du som är över 18 år påbörja din vaccination minst 2 veckor innan avresa, medan yngre behöver 5 veckor. Tala med din vaccinatör för att få mer information om vaccination mot japansk encefalit.

Vaccinera dig mot kolera

 


Annons
Annons
Annons