Japansk encefalit – den dödliga virussjukdomen utan bot

Japansk encefalit – den dödliga virussjukdomen utan bot

Japansk encefalit är en av många sjukdomar man kan drabbas av under utlandsresan. Även om det är ytterst sällan turister insjuknar så kan konsekvenserna i de fall det händer bli förödande.


Innehållet är framtaget av: Valneva

Japansk encefalit, eller japansk hjärninflammation är en allvarlig virussjukdom som sprids mellan djur och människor via myggor. Att sjukdomen benämns ”japansk” har att göra med att det var just i Japan som sjukdomen för första gången beskrevs. ”Encefalit” betyder i sin tur hjärninflammation.

Vanliga turistländer riskområden

Sjukdomen förekommer framförallt i Sydostasien och i stora delar av östra Asien. Det innebär att vanliga resmål som exempelvis Thailand och Vietnam ligger inom riskzonen. I de länder i Sydostasien som ligger närmast ekvatorn kan man smittas hela året. Annars är sjukdomen vanligast mellan månaderna april och oktober. Myggorna är som mest aktiva under kvällar och nätter och risken att smittas är dessutom större ute på landsbygden.

Ödesdigra konsekvenser med dödlig utgång

Att som resenär bli allvarligt sjuk i japansk encefalit är relativt ovanligt, men för den som drabbas kan konsekvenserna bli riktigt allvarliga.

Utav de som får symptom startar sjukdomen med feber ca tre till sju dagar efter det att man blivit stucken av en infekterad mygga. Ytterligare symtom som följer är huvudvärk, illamående och kräkningar. I svåra fall kan den som drabbats få både kramp och förlamning eller rent av bli medvetslös. Dödligheten är hög och bland de som trots allt överlever är det många som aldrig blir helt återställda.

Till skillnad från många andra typer av turistsjukdomar så finns det ingen behandling mot japansk hjärninflammation, vilket också det motiverar betydelsen av att vara försiktig.

Planerar man en utlandsresa till ett land där viruset förekommer är det därför viktigt att informera sig om hur man på bästa sätt skyddar sig. För det går att minska riskerna.

Skydd mot japansk encefalit

Det bästa skyddet mot sjukdomen får man genom att vaccinera sig. Vaccinet är mycket effektivt och har varken påtagliga biverkningar eller några noterade allvarliga allergiska reaktioner som följd. Vaccinet kan ges till både barn från två månader och vuxna. Doserna kan dessutom tas endast med 7 dagars mellanrum vilken underlättar för dem som är ute i sista minuten.

Utöver vaccinering kan man minska risken att bli sjuk genom att sova under myggnät och ha luftkonditionering i rummet. Myggmedel och skyddande klädsel kan också vara till stor hjälp. Myggsticksprofylax skyddar också mot andra myggburna sjukdomar som exempelvis dengue feber.

 


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons