Minska risken för diarré på resan - skydda dig mot kolera
Artikel | Turistmage

Minska risken för diarré på resan - skydda dig mot kolera

Kolera är en akut magsjukdom och ett stort hälsoproblem i stora delar av världen som obehandlad kan innebära ren livsfara.


Innehållet är framtaget av: Valneva

En vanlig uppfattning är att kolera är en tropisk sjukdom. Men det stämmer inte riktigt. Att smittas av kolerabakterien Vibrio cholerae hänger snarare samman med hygien och kvalité på dricksvattnet vi får i oss.

Spridning via avloppsvatten

På många platser i världen är dricksvatten och avloppsvattnet inte fullständigt åtskilda. Eftersom bakterier utsöndras med avföring är det såklart inte bra om den kommer i kontakt med dricksvatten.

Även naturkatastrofer kan ligga bakom försämrad vattenkvalité och uttalade epidemier kan uppträda i dess spår. Kolerautbrottet i Haiti efter den mycket allvarliga jordbävningen 2010 är ett exempel på det. Den hittills sju år långa epidemin har hittills skördat uppemot 10 000 människoliv. Fortfarande under 2017 rapporterades mer än 10 000 fall av kolera.

Riskområden ofta turistmål

Länder vars vattenkvalité brister är inte sällan samtidigt populära resmål. Som turist är det oftast via förorenad mat och dryck som smittan överförs. Fisk och skaldjur från förorenat vatten är ett exempel. Skaldjur filtrerar stora mängder vatten och kan innehålla hög koncentration av bakterien.

Kraftig vätskeförlust på kort tid

Kolera kan leda till allvarliga diarréer med vätskeförlust upp emot en liter i timmen som följd. Om den kraftiga vätskeförlusten inte kompenseras kan det leda till döden inom några timmar. Den kolerasmittade behöver vid ett sådant tillstånd få i sig flera liter vätskeersättning för att så snabbt som möjligt återställa kroppens naturliga vätskebalans.

Var uppmärksam – även om symptomen är lindriga

Tiden från smittotillfället till dess att sjukdomen bryter ut är i regel mindre än två dygn. Därför är det viktigt att vid misstanke uppsöka läkare för snabb behandling.

Risken att drabbas är som störst bland personer med nedsatt immunförsvar. Även små barn är i riskzonen då de har mindre vätskemarginaler.

För de flesta handlar det dock om mildare symtom eller inga alls. Däremot är fortfarande risken att föra smittan vidare stor även bland dem med föga symtom. Många som bär på bakterier för dem då vidare utan att ens veta om det.  

Så skyddar du dig

För att på bästa sätt skydda sig är det viktigaste att tänka på god hand- och sanitetshygien, samt att undvika infekterat vatten. I praktiken är det svårt att undvika andra personers dåliga handhygien och smittad mat. Idag finns ett effektivt vaccin mot kolera. Det ger inget fullständigt skydd men kan minska risken att bli sjuk och förhindra en förstörd semester.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons