Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

 

migran enkat3

Enkätundersökning om migrän

Den här undersökningen syftar till att öka kunskapen om hur personer med migrän upplever tillståndet och den vård de får. Följande personer kan delta:

  • Personer som har fått diagnosen migrän fastställd av sjukvårdspersonal.

  • Personer som har symtom som tyder på migrän.

Delta i enkäten

De svar du lämnar är anonyma och kommer användas tillsammans med andra personers svar för att ge ökad kunskap migrän. All information som Netdoktor samlar in behandlas konfidentiellt. De svar du lämnar kan komma att användas i sammanställningar, i statistiskt syfte, och i sammanfattande rapporter som kan publiceras i form av artiklar. Resultaten kan också  ligga till grund för nya projekt och utbildningar.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.