Expert

Ann Post

  • disputerad sjuksköterska och tobaksexpert, Institutionen för folkhälsovetenskap, KI
  • Medlem sedan: 2008-06-08
Medicine doktor och tobaksavvänjningsexpert. Arbetar med avvänjning, utbildning och forskning inom tobaksområdet. Studerat utvecklingen av nikotinberoende under uppväxtåren. Särskilt intresse av vad som händer i kroppen när man slutar och att förhindra att barn och ungdomar börjar använda tobak. Att motivera och stödja ett rök- eller snusstopp är viktigt. Många frågor kan komma, och att få svar på dom kan vara avgörande för att klara att sluta. Kanske kan min kunskap och erfarenhet av 20 år inom området vara till just din hjälp.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.