Fråga doktorn

Fråga   Sluta röka & sluta snusa

Fråga: Flimmerhår

Jag undrar hur snabbt flimmerhåren växer ut efter att man slutat röka? Om man feströker ca 1-3 ggr/mån, dör flimmerhåren då? Hur lång tid tar det innan de växer ut om man bara rökar ca 1-3 ggr/mån?

Svar:

Flimmerhåren skadas av den heta röken och de tjärpartiklar som fastnar när cigarettröken dras ned i lungorna. Skadan är, frånsett individuella skillnader, sannolikt beroende av antal cigaretter som röks. Det vill säga skadan blir mindre om man röker mindre. Du undrar om 1-3 antal röktillfällen per månad ger någon skada. Det är svårt att svara på då det sannolikt är beroende av hur mycket man röker vid dessa tillfällen.

Men flimmerhåren har en bra förmåga att nybildas och efter ett totalt rökstopp är de i stort sett återställda efter 3-4 månader.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ansikts- och strupcancer av snusning?

2015-01-12 | 15:14

av Matz Larsson

Sluta röka utan hjälpmedel

2015-01-19 | 09:59

av Matz Larsson

Rökavvänjningsgrupper - finns det?

2015-01-15 | 11:23

av Matz Larsson

Tonårsdottern röker

2015-01-19 | 09:21

av Matz Larsson

Svårare att sluta snusa än att sluta röka

2015-01-12 | 15:52

av Matz Larsson

Löpträning för att sluta röka

2015-01-13 | 14:38

av Matz Larsson

Maxtid för nikotinplåster?

2015-01-19 | 10:05

av Matz Larsson

Ökar tobaksberoendet med tiden?

2015-01-12 | 16:30

av Matz Larsson

Får hjärtklappning av snuset

2015-01-12 | 10:10

av Matz Larsson

Mer deprimerad av att ha slutat röka.

2011-08-19 | 17:47

av Ann Post

Varit rökfri sex månader men humöret sviker.

2011-03-8 | 20:50

av Ann Post

Hur länge kan man ta nikotintuggummi?

2011-05-4 | 18:11

av Ann Post

Sluta röka i samband med hosta

2011-07-2 | 21:41

av Ann Post

Min son har astma och har börjat röka!

2011-02-21 | 09:44

av Leif Bjermer

flimmerhår

2010-12-21 | 17:17

av Leif Bjermer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons