Expert

Jan Davilén

 • överläkare och specialist i allmänpsykiatri, psykiatrisk mottagning syd, Eskilstuna
 • Medlem sedan: 2008-09-30
Jag är psykiatriker, överläkare och arbetar inom den allmänpsykiatriska öppenvården. Tidigare i sydvästra Stockholm på Karolinska Universitetssjukhuset / Huddinge, numera på en mottagning knuten till Psykiatrin på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Här kommer jag i kontakt med alla typer av psykiatriska problem, företrädesvis olika typer av ångesttillstånd och depressioner. En stor del av patienterna har djupare psykologiska störningar i sin personlighet. Jag har en gedigen somatisk erfarenhet såväl från högspecialiserad sjukhusvård, akutsjukvård som från primärvården.

Besvarade frågor

 1. 2008-12-08
 2. 2008-11-04
 3. 2008-10-11
 4. 2008-10-08
 5. 2008-01-16
 6. 2008-01-11
 7. 2008-01-05
 8. 2007-12-23

Publicerade sidor

 1. 2008-10-02