Expert

Anne Grefberg

  • leg. Psykolog
  • Greatify AB
  • Region Stockholm

Jag är legitimerad psykolog och har en bred kunskapsbank att hämta ifrån som specialist på psykologiska frågor. Jag är KBT-utbildad med starkt fokus på positiv psykologi och vad som gör oss glada, nöjda och entusiastiska över livet. Med erfarenhet av att arbeta med vuxna, tonåringar, barn, familjer, par, chefer, grupper och hela företag, har jag god insikt i vad som förenar oss och hur våra individuella skillnader påverkar. Jag har arbetat med neuropsykologisk utredning och rehabilitering, coaching av individer och grupper, utbildningar och föreläsningar, samt har en fördjupad kunskap om psykometriska verktyg som används i arbetslivet för utvärdering och utveckling av medarbetare.

Publicerade sidor

  1. 2008-10-02

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.