Expert

Magnus Fall

  • specialist i urologisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Västra Götalandsregionen
  • Medlem sedan: 2013-10-29

Jag är specialist i urologisk och allmän kirurgi och arbetar sedan 1973 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tidigare som professor och överläkare, numera i deltidsanställning. I begränsad omfattning är jag också verksam i en urologisk specialistmottagning.

Mina huvudintressen kliniskt och forskningsmässigt är funktionsproblem i nedre urinvägarna: klassifikation av sjukdomstillstånd, diagnostik med urodynamik (vilket innebär fysiologisk registrering av funktioner), samt olika behandlingsformer av en varierande flora av funktionsstörningar.

Annons