Expert

Kerstin Käll

  • överläkare, medicinskt ansvarig för Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
  • Linköpings universitetssjukhus
  • Medlem sedan: 2010-07-19
Jag är även med.dr. och disputerade vid Karolinska Institutet 1995 på en avhandling om riskbeteende och utbredning av hiv och hepatit B bland injektionsmissbrukare på häktet i Stockholm. Fram till 1998 arbetade jag i Stockholm med olika typer av beroendevård: alkohol på Mariapoliklinikerna och S:t Görans sjukhus, senare Beroendecentrum och läkemedelsberoende på TUB-projektet, som då var lokaliserat på S:t Görans sjukhus. I samband med min forskning studerade jag på nära hålla tunga injektionsmissbrukare under sju år på Kronobergshäktet i Stockholm. De sista åren i Stockholm arbetade jag i Stockholms metadonprogram med underhållsbehandling av tunga heroinmissbrukare. Sedan 1998 arbetar jag således i Linköping. Mitt huvudintresse inom beroendevården är narkotika- och läkemedelsberoende, men jag träffar givetvis också alkoholberoende personer. Jag har också en enskild firma där jag bedriver verksamhet som konsultläkare vid tre olika behandlingshem, som alla arbetar enligt 12-stegsmodellen. Vidare har jag uppdrag som MRO-läkare, vilket innebär att jag granskar laboratoriesvar på urinprovsanalyser från företag och skolor. Jag har under årens lopp varit involverad i olika vetenskapliga studier efter avhandlingen, dels Socialmedicinska häktesprojektet med fortsatt studium av hiv och hepatit bland injektionsmissbrukarna på Stockholms häkten fram till mars 2009, en EU-studie om hiv och hepatit i fängelser, en utvärdering av gatulangningsgruppens arbete i Linköping, två studier av droganvändning vid musikfestivaler samt en studie av hårprovsanalyser i körkortsärenden och flera mindre studier.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.