Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

 

Enkätundersökning om KLL

Den här enkätundersökningen syftar till att öka kunskapen om hur personer med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) upplever tillståndet och den vård de får. 

Svara på enkäten

De svar du lämnar är anonyma och kommer användas tillsammans med andra personers svar för att ge ökad kunskap KLL. All information som Netdoktor samlar in behandlas konfidentiellt. De svar du lämnar kan komma att användas i sammanställningar, i statistiskt syfte, och i sammanfattande rapporter som kan publiceras i form av artiklar. Resultaten kan också  ligga till grund för nya projekt och utbildningar.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.