Expert

Hans Johansson

  • överläkare, Smärtmottagningen, Södertälje sjukhus, specialist i geriatrik och smärtlindring
  • Södertälje Sjukhus AB
  • Region Stockholm
  • Medlem sedan: 2015-06-01

Jag har arbetat med äldre och smärta i många olika sammanhang, till exempel som läkare på äldreboenden, på geriatrisk akutvårdsavdelning och inom den specialiserade hemsjukvården med fokus på palliativ vård.

Jag har vidare deltagit i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för cancersjukvård och ingått i LÄKSAK:s expertgrupp för reumatologiska sjukdomar och smärta (Stockholms läns landsting). Under många år har jag genomfört utbildningar och föreläsningar runt om i landet kring smärta hos äldre, smärta vid demenssjukdom och smärtlindring i palliativ vård. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.