Expert

Carina Thorstensson

  • sjukgymnast, docent, Registeransvarig BOA-registret
  • Medlem sedan: 2008-06-08

Jag är sjukgymnast och registeransvarig för ett Nationellt Kvalitetsregister för Bättre Omhändertagande av patienter med Artros, BOA-registret. Jag har under 25 år gått från kliniskt verksam sjukgymnast på Spenshults sjukhus via heltidsforskare till att nu jobba med att kvalitetsförbättra vården. Min avhandling handlade om knäledsartros och träning. Träning är en av de bästa behandlingarna av lätt och måttlig artros, men vi behöver forska mer kring hur träning kan hjälpa på bästa sätt. Detta gör jag tillsammans med kollegor vid Lunds Universitet och på Karolinska Institutet men också internationellt. Jag tycker det är viktigt att hämta forskningsfrågorna i den kliniska verksamheten och att omsätta forskningsresultat i praktiken. Tillsammans med kollegor på Spenshult har jag därför utvecklat en artrosskola för patienter med artros i höfter, knän eller händer, baserad på såväl aktuell forskning som patienternas önskemål. Vi ordnar också utbildningar i artrosskola för arbetsterapeuter och sjukgymnaster runt om i Sverige. Målet är att optimera omhändertagandet av patienter med artros.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.