3a90f84238abe7d9138fb6e1f35897f8.JPG
Expert

Britta Alin Åkerman

  • Psykolog, Karolinska institutet
  • Karolinska Institutet
  • Stockholms län
  • Medlem sedan: 2014-02-12

Sedan 1996 arbetar jag vid NASP, Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet. Mina huvudsakliga uppgifter är forskning kring ungdomars psykiska hälsa och risk för självmordshandlingar. Jag ansvarar också för utbildning inom detta område.

Publicerade sidor

  1. 2014-02-12