Expert

Barbro Westerberg

  • överläkare i barnneurologi och habilitering, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
  • Västra Götalandsregionen
  • Medlem sedan: 2014-10-21

Sedan 1979 arbetar jag som barnneurolog och habiliteringsläkare i Göteborg. Hälften av tiden på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus,neurologmottagningen, hälften som habiliteringsläkare inom Habilitering och Hälsa,Lundbystrand (Gbg).

Under 25 år (1976 - 2001) var jag medicinskt ansvarig för ett specialsjukhus (Annedalsklinikerna/Renströmska) för barn med svåra sammansatta funktionsnedsättningar, vilket fortsatt är mitt största intresse. Ytterligare intresseområden är Rett syndrom, Sotos syndrom och neurofibromatos.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.