Expert

Barbro Westerberg

  • överläkare i barnneurologi och habilitering, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
  • Västra Götalandsregionen
  • Medlem sedan: 2014-10-21

Sedan 1979 arbetar jag som barnneurolog och habiliteringsläkare i Göteborg. Hälften av tiden på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus,neurologmottagningen, hälften som habiliteringsläkare inom Habilitering och Hälsa,Lundbystrand (Gbg).

Under 25 år (1976 - 2001) var jag medicinskt ansvarig för ett specialsjukhus (Annedalsklinikerna/Renströmska) för barn med svåra sammansatta funktionsnedsättningar, vilket fortsatt är mitt största intresse. Ytterligare intresseområden är Rett syndrom, Sotos syndrom och neurofibromatos.