Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Glukosintolerans och viktuppgång?

Jag har nu veckan fått reda på att jag är glukosintolerant, efter det att jag gjort ett glukostest. De uppgifter jag fick av min läkare är att jag ska leva som om jag har diabetes, samt att jag ska vid lågt blodsocker (har blodsockermätare) ät något. Problemet jag har är att jag på ca 5 veckor gått upp 5 kg. Jag har inte ätit så mycket extra, så att det ska resultera i 1 kg/veckan. Kan det höra ihop? En läkare jag träffade en gång funderade på om jag har metabola syndrom. Jag har högt blodtryck, kärlkramp, glukosintolerans och nu mera får jag kalla mig överviktig, men övervikten har kommit nu på slutet. Är det metabola syndromet som ligger bakom min viktuppgång?

Svar:

Det metabola syndromet är inget enhetligt sjukdomsbegrepp utan mer en sammanfattande benämning på ett antal riskfaktorer som ofta uppträder tillsammans och som har en gemensam orsaksbakgrund. Enligt en ofta använd definition av det metabola syndromet är övervikt i form av bukfetma (ett midjemått över 94 cm för män och över 80 cm för kvinnor) ett nödvändigt kriterium för det metabola syndromet. Därutöver ska man ha minst två av följande tilläggskriterier högt blodtryck, nedsatt glukostolerans/diabetes eller rubbningar av två olika blodfettsnivåer. Avslutningsvis håller jag helt med din läkare om att du bör ha samma
livsstilsråd som patienter med typ 2 diabetes eftersom detta kan motverka att din nedsatta glukostolerans utvecklas till diabetes.

Med vänlig hälsning
Carl Johan Östgren
Distriktsläkare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Diabetes typ 2 - vilka symtom ger det?

2020-11-16 | 09:19

av Rebecca Guldberg

Högre blodsocker på morgonen

2020-12-3 | 17:38

av Rebecca Guldberg

polyneuropati fötter diabetes

2020-12-3 | 20:42

av Rebecca Guldberg

Ingår personer med diabetes i riskgrupp för corona?

2020-12-4 | 09:22

av Rebecca Guldberg

Diabetes: Känseln i fötterna har förändrats - varför?

2020-12-4 | 10:14

av Rebecca Guldberg

Gör ont att ta insulin

2020-11-12 | 01:05

av Rebecca Guldberg

Kan jag ha typ 2-diabetes?

2020-11-12 | 10:08

av Rebecca Guldberg

Kostar mer med sundare kost

2020-11-12 | 10:48

av Rebecca Guldberg

Kan metformin ge klåda?

2020-11-13 | 14:32

av Rebecca Guldberg

Vilka tider ska man mäta blodsockret?

2020-12-3 | 16:10

av Rebecca Guldberg

Bör provstickor för blodsocker vara gratis?

2020-12-3 | 16:33

av Rebecca Guldberg

Sänka kolesterolvärdet utan statiner?

2020-12-3 | 19:55

av Rebecca Guldberg

Samsjuklighet – Diabetes och sköldkörtelsjukdom

2020-12-3 | 22:31

av Rebecca Guldberg

Kan man undvika insulin med bra blodsockerkontroll?

2020-12-3 | 23:47

av Rebecca Guldberg

Diabetes värden för äldre personer

2020-12-4 | 07:44

av Rebecca Guldberg