Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Glukosintolerans och viktuppgång?

Jag har nu veckan fått reda på att jag är glukosintolerant, efter det att jag gjort ett glukostest. De uppgifter jag fick av min läkare är att jag ska leva som om jag har diabetes, samt att jag ska vid lågt blodsocker (har blodsockermätare) ät något. Problemet jag har är att jag på ca 5 veckor gått upp 5 kg. Jag har inte ätit så mycket extra, så att det ska resultera i 1 kg/veckan. Kan det höra ihop? En läkare jag träffade en gång funderade på om jag har metabola syndrom. Jag har högt blodtryck, kärlkramp, glukosintolerans och nu mera får jag kalla mig överviktig, men övervikten har kommit nu på slutet. Är det metabola syndromet som ligger bakom min viktuppgång?

Svar:

Det metabola syndromet är inget enhetligt sjukdomsbegrepp utan mer en sammanfattande benämning på ett antal riskfaktorer som ofta uppträder tillsammans och som har en gemensam orsaksbakgrund. Enligt en ofta använd definition av det metabola syndromet är övervikt i form av bukfetma (ett midjemått över 94 cm för män och över 80 cm för kvinnor) ett nödvändigt kriterium för det metabola syndromet. Därutöver ska man ha minst två av följande tilläggskriterier högt blodtryck, nedsatt glukostolerans/diabetes eller rubbningar av två olika blodfettsnivåer. Avslutningsvis håller jag helt med din läkare om att du bör ha samma
livsstilsråd som patienter med typ 2 diabetes eftersom detta kan motverka att din nedsatta glukostolerans utvecklas till diabetes.

Med vänlig hälsning
Carl Johan Östgren
Distriktsläkare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Vad ska man tänka på utöver Folkmyndighetens råd?

2020-04-30 | 13:20

av Kerstin Brismar

Metformin - Vad ska fastesockret vara?

2020-04-28 | 09:38

av Kerstin Brismar

Vaccination mot pneumokocker

2020-04-28 | 21:30

av Kerstin Brismar

Riskgrupp om yngre än 50 med diabetes 1

2020-04-29 | 12:22

av Kerstin Brismar

Krisläge och insulin

2020-04-29 | 14:12

av Kerstin Brismar

Insulin som tablettbehandling?

2020-04-29 | 22:19

av Kerstin Brismar

Lågt blodsocker - farligt?

2018-11-6 | 15:08

av Kerstin Brismar

Glukosbelastning - Behöver det följas upp?

2018-11-9 | 12:18

av Kerstin Brismar

Hur högt kan blodsockret gå?

2018-11-9 | 13:37

av Kerstin Brismar

Håravfall av diabetes?

2018-11-6 | 17:03

av Kerstin Brismar

Varierande värden - Vad beror det på?

2018-11-7 | 21:01

av Kerstin Brismar

Metformin ger D-vitaminbrist?

2018-11-7 | 17:53

av Kerstin Brismar

Diabetes typ 2: Hur mycket frukt kan jag äta?

2018-11-6 | 15:06

av Kerstin Brismar

Kan man leva som vanligt med typ 2 diabetes?

2018-11-7 | 14:21

av Kerstin Brismar

Psoriasis & diabetes - samband?

2018-11-7 | 17:47

av Kerstin Brismar