Fråga Doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Hur hänger fettlever ihop med typ-2 diabetes?

Hur hänger fettlever ihop med diabetes typ 2? Kan man ha typ 2-diabetes/Förhöjt HbA1c utan påverkan på lever eller njurar?

Svar:

Typ 2-diabetes och förhöjt HbA1c är inte riktigt samma sak. Man kan ha typ 2-diabetes och ett normalt HbA1c. Man kan också ha ett förhöjt HbA1c och inte ha fått diagnos typ 2-diabetes. 


Med tiden ger ofta diabetes påverkan på njurarna, men det beror sig väldigt på hur väl man lyckas hålla normala blodsockervärden. Ju längre tid man har haft diabetes och ju högre ens blodsockervärden är, desto större risk för påverkan på andra organ. 


Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Ställ frågor om typ 2-diabetes till diabetessjuksköterskan . Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Kan man ha ett normalt HbA1c och diabetes typ 2?

2024-04-9 | 13:45

av Rebecca Guldberg

Hur hänger fettlever ihop med typ-2 diabetes?

2024-04-9 | 13:05

av Rebecca Guldberg

Ont i leder av typ 2-diabetes

2024-04-9 | 12:59

av Rebecca Guldberg

Hänger förhöjt blodtryck ihop med diabetes typ 2?

2024-04-9 | 12:55

av Rebecca Guldberg

Regelbundna mattider och typ 2-diabetes

2024-04-8 | 22:23

av Rebecca Guldberg

Mäta blodsocker vid typ 2-diabetes

2024-04-8 | 21:13

av Rebecca Guldberg

Godissuget tar över — är det okej att fuska vid typ 2-diabetes?

2024-04-7 | 23:51

av Rebecca Guldberg

Behandla typ 2-diabetes utan läkemedel

2024-04-7 | 22:18

av Rebecca Guldberg

Kan god kost förhindra återfall av prediabetes?

2024-04-7 | 21:40

av Rebecca Guldberg

Hur påverkar prediabetes hjärtat över tid?

2024-04-7 | 17:49

av Rebecca Guldberg

Högt socker på morgonen vid typ 2-diabetes

2024-04-5 | 18:08

av Rebecca Guldberg

Är nötter bra att äta vid typ 2-diabetes?

2024-04-1 | 13:58

av Rebecca Guldberg

Muntorrhet vid typ 2-diabetes

2024-04-1 | 13:01

av Rebecca Guldberg

Salt vid typ 2-diabetes

2024-04-1 | 12:18

av Rebecca Guldberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.