Expert

Carl Johan Östgren

  • distriktsläkare på vårdcentralen i Ödeshög och professor vid Linköpings universitet
  • Medlem sedan: 2008-06-08

Jag är distriktsläkare vid vårdcentralen i Ödeshög och professor vid Linköpings universitet. Jag disputerade år 2002 vid Lunds universitet på en avhandling om typ 2 diabetes. Min forskning idag handlar om olika riskfaktorers betydelse för hjärt- och kärlkomplikationer hos patienter med typ 2 diabetes.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.